O Centro Asociado da UNED de Lugo organiza, en colaboración coa fegaXor (Federación Galega de Persoas Xordas) o curso “Lingua de Signos: Nivel Inicial-1ª Fase”. Este curso terá lugar na Sé da UNED en Lugo, sita en Cantigas e Frores, 31.

A lingua de signos é unha lingua natural de expresión e configuración xesto-espacial e percepción visual (e ata táctil por certas persoas con xordocegueira), grazas á que as persoas xordas poden establecer unha canle de información básica para a relación co seu contorno social, xa sexa conformado por xordos ou oíntes. Mentres que coa lingua oral a comunicación establécese nunha canle vocal-auditiva, a lingua de signos faino por unha canle xesto-viso-espacial. Nos últimos anos, o interese pola aprendizaxe da Lingua de Signos incrementouse considerablemente; a gran demanda de persoas interesadas en coñecer e aprender esta lingua consolidou as clases de Lingua de Signos española.

Os obxectivos que se tratan de acadar con este curso son:

-Capacitar ao alumnado non uso e coñecemento desta Lingua.

-Introdución ao mundo dás persoas xordas mediante ou coñecemento dos aspectos socioculturais dá comunidade xorda.

Este curso está destinado a todos aqueles interesados en aprender a lingua de signos, por motivos profesionais, familiares ou persoais.

Para poder asistir a o  curso deben cubrir o boletín de inscrición e co xustificante de pago,  entregalo na Secretaría do Centro Asociado.

O importe de matrícula para o curso é de 120€ para alumnos/as da UNED e 150€ para o resto de alumnos, o pago realizarase na conta de Caixanova  como Concepto: Curso de “Lingua de Signos” e datos persoais do alumno.

O curso realizarase desde o 1 de marzo ata o 13 de maio (65 horas) os luns e mércores 18:00 a 21:00 horas. Para máis información poden consultar a nosa páxina www.unedlugo.wordpress.com ou ben mediante correoelectrónico info@lugo.uned.es.

Descarga del tríptico.

Anuncios