Neste enlace pódese descargar o documento pdf coa resolución de todas as prazas convocadas:

Achéganse a continuación o documento necesario para posibles reclamacións:

NOTA:

Aqueles candidatos nos que nas actas figura “NO” na primeira columna  da puntuación (“Requisito previo”)   non foron baremados dado que non reunían a titulación axeitada  para impartir a materia en opinión da Comisión de Baremación.

O prazo para a presentación de reclamacións rematará o vindeiro 28 de maio inclusive.

Anuncios