No documento axunto indícanse as datas de celebración das entrevistas do Curso de Acceso a maiores de 45.

Anuncios