AVISO AOS ALUMNOS:

Con motivo da celebración do Acto Solemne de Inauguración do Curso Académico 2010/2011, que terá lugar o xoves, día 21 de outubro, ás 19:30 horas, non se impartirán titorías.

AVISO A LOS ALUMNOS:

Con motivo de la celebración del Acto Solemne de Inauguración del Curso Académico 2010/2011, que tendrá lugar el jueves, día 21 de octubre, a las 19:30 horas, no se impartirán tutorías.

Secretaría Centro Asociado Uned Lugo
Anuncios