O examen de prácticas de Expresión Gráfica terá lugar o venres 21  de 19:00 a 20:00 na aula de informática do centro asociado.

examen de prácticas de Expresión
Gráfica

Aínda que xa llo comuniqueí aos alumnos que van a clase, estaría ben
apuntar no blog da Uned de Lugo que o examen de prácticas de Expresión
Gráfica será o venres 21, de 19:00 a 20:00.

Anuncios