Dª Helena Fidalgo Robleda recuperará titoría o venres 03/06/2011  de 17:00 a 19:00 horas na aula Avip.1.

Dª Rosa Ricoy Casas cambia a titoría do venres 03/06/2011 ao martes 31/05 de 16:00 a 18:00 horas na aula 2.4. De 16:00 a 17:00 horas impartirá Conferencia On-line da asignatura “Teoría del Estado I” do “Grado en C. Políticas”.

Dª Cristina González Piñeiro cambia a titoría do venres 03/06/2011 ao xoves 02/06/2011 de 20:00 a 21:00 horas na aula S.1.

D. Agustín Jesús Pérez Cruz Martín cambia a titoría do venres 03/06 ao martes 31/05 de 19:00 a 21:00 horas no despacho 13 da terceira planta.

D. Ángel López Bregua cambia a titoría  do día 03/06/2011 ao día 01/06/2011 de 17:00 a 18:00 horas na aula s.2. Impartirá Conferencia On-line da asignatura “Geografía de los grandes espacios mundiales” do “Grado en Historia del Arte”.

Dª Itziar Sancho Corral impartirá titoría o martes 24/05/2011 de 17:00 a 19:00 horas na aula S.1. O martes 31/05/2011 non impartirá titoría.

D. Fernando Martínez Arribas cambia o horario da titoría de mañá xoves 19/05/2011 de 16:00 a 18:00 horas. De 17:00 a 18:00 horas impartirá videoconferencia de “Derecho Constitucional I” do “Grado en Derecho”.

D. Manuel Gromaz Campos recupera titoría o venres 20/05/2011 de 17:00 a 21:00 horas na aula Avip.2. De 18:30 a 19:30 horas impartirá videoconferencia da asignatura “Didáctica General” do “Grado en Educación Social y Pedagogía”.

Dª Laura Varela Candamio cambia a titoría do venres 03/06/2011 ao luns 30/05 de 16:00 a 18:00 horas na aula 2.5. De 17:00 a 18:00 horas impartirá “Conferencia On-line” da asignatura “Economía Política y Política Económica” do “Grado en Ciencias Políticas”.

Dª Marta Rodríguez de la Fuente cambia a titoría do mércores 03/06/2011 ao mércores 18/05/2011 de 17:00 a 21:00 horas na aula S.1.  A “Conferencia On-line” da asignatura “Márketing II” da “Diplomatura en C. empresariales” impartirase de 17:15 a 18:45 horas.

A titora Dª María Luisa Cabello López non impartirá titoría o venres 27/05/2011. Recuperará esta titoría o venres 20/05/2011 de 17:00 a 20:00 horas na aula 2.3.

D. Antonio Presedo Garazo recupera titoría o luns 30/05/2011 de 17:00 a 19:00 horas na aula S.1. De 18:00 a 19:00 horas impartirá “Conferencia On-line” da asignatura “Historia Moderna” do “Grado en Antropología”.

Dª Mª José Gutiérrez Álvarez non impartirá titoría mañá martes 10/05/2011. Recuperará esta titoría o mércores 11/05/2011 de 16:00 a 18:00 horas na aula Avip1. De 16:00 a 17:00 horas impartirá titoría en videoconferencia da asignatura “Sociología General” do “Grado en Trabajo Social”.

D. Manuel Leís Fidalgo non poderá impartir titoría hoxe luns 09/05/2011. Recupera titoría o xoves 12/05/2011 de 18:00 a 20:00 horas na aula Avip. 4. De 18:00 a 19:00 horas impartirá videoconferencia da asignatura “Física II”.

Debido á planificación das grabacións da “Rede de Innovación Docente” D. Marcial Rodríguez Toajas impartirá titoría o xoves 12/05/2011  a partir das 18:00.

Dª Mª Carmen Rodríguez Gacio cambia a titoría do martes 10/05/2011 ao venres 27/05/2011 de 19:00 a 21:00 horas na aula 2.4. De 19:00 a 20:00 horas impartirá Conferencia “On-Line” da asignatura “Biología” do “Curso de Acceso”.

D. Fernando Martínez Arribas recuperará titoría o xoves 12/05/2011 de 17:00 a 21:00 horas na aula Avip.2. De 18:00 a 20:00 horas impartirá videoconferencia da asignatura “Derecho Constitucional I” do “Grado en Derecho”.

Dª Laura Varela Candamio cambia a titoría do venres 20 de maio ao venres 13 de maio de 17:00 a 21:00 horas no despacho 11. Impartirá Conferencia On-line da asignatura “Economía Política y política económica” do “Grado en C. Políticas” de 18:00 a 20:00 horas.

D. Alberto Cardama Cid non impartirá titoría o xoves 12/05/2011. Recuperará esta titoría o 05/05/2011 de 19:00 a 20:00 horas na Aula de Informática.

D. Juan Carlos Fernández Naveiro cambia a titoría do xoves 28/04/2011 ao luns 02/05/2011 de 17:00 a 19:00 horas na aula 2.5. De 18:00 a 19:00 impartirá “Conferencia On Line” da asignatura “Historia de la Filosofía Antigua II”.

A titora Dª Rosa Ricoy Casas  cambia a titoría do venres 6 de maio ao mércores 11 de maio de 16:00 a 18:00 horas na aula S.2.

O titor D. Manuel Gromaz Campos non poderá impartir titoría o venres 29 de abril. Proximamente comunicarase a data de recuperación.

O titor D. Julián Dorado de la Calle cambia a titoría do mércores 18 de maio ao mércores 11 de maio de 17:00 a 21:00 horas na aula de Informática.

Dª Mª Carmen Rodríguez Gacio recuperará titoría o venres 29/04/2011 de 17:00 a 19:00 horas na aula 2.4. De 17:00 a 18:00 horas impartirá conferencia “On line” da asignatura de “Biología” na aula S.2. De 18:00 a 19:00 estará na aula 2.5.

O titor D. José Antonio López González cambia a titoría do venres 29/04/11 ao mércores 27/04/11. De 17:00 a 18:00 horas impartirá videoconferencia da asignatura “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA INTERNACIONAL DEL TURISMO” do “Grado en Turismo” na aula Avip 1. De 18:00 a 19:00 estará na aula S.2. Este titor  cambia tamén a titoría do venres 06/05/11  ao venres 13/05/11  de 17:00 a 21:00 horas.  De 17:00 a 18:00 horas impartirá videoconferencia da asignatura “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA INTERNACIONAL DEL TURISMO” do “Grado en Turismo”. De 18:00 a 21:00 horas estará na aula S.1.

A titora DªIria Salvador impartirá o venres 15/04 a titoría da asignatura “Psicología Social” en horario de 17:00 a 18:00 horas. Esta titora recuperará tutoría o mércores 27/04 de 17:00 a 21:00 horas na aula 2.2.

Dª Carmen Díaz Simón cambia a titoría do mércores 13/04 ao xoves 14/04 de 17:00 a 19:00 horas no despacho 13 da terceira planta.

A titora Dª Fuensanta Otero Beltrán cambia a titoría do martes 12/04 ao martes 26/04 de 16:30 a 18:30 na aula Avip 3 impartindo a videoconferencia de “Animación Sociocultural” do “Grado en Educación Social” e de 18:30 a 20:30 na aula S.2.

D. Fernando Martínez Arribas cambia o horario de titoría o xoves 14/04 pasando a ser de 19:00 a 21:00 horas na aula Avip2. De 20:00 a 21:00 horas impartirá videoconferencia da asignatura “Derecho Constitucional I” do “Grado en Derecho”. Na seguinte clase volverá ao seu horario habitual.

D. José Antonio Varela Agrelo cambia a titoría do día 07/04 ao xoves 14/04 de 17:00 a 21:00 horas na aula 2.2.

Dª Esther Rodríguez Dono recuperará titoría o luns 11/04 de 16 a 18 horas no despacho 14 da terceira planta.

A titora Dª Ángela Galván Gallegos cambia as titorías dos xoves 28/04 e 12/05 ao martes 03/05 (despacho 13) e mércores 18/05 (despacho 11) de 19:00 a 21:00 horas.

D. Manuel Leís Fidalgo cambia a titoría do luns 04/04/2011 ao xoves 07/04/2011 de 18:00 a 20:00 horas na aula Avip.4. De 18:00 a 19:00 horas impartirase a videoconferencia de “Física II”.

D. Roberto Soto recuperará titoría o próximo venres 8 de abril de 17:00 a 20:00 na aula 2.4.

D. Javier Rivas Costa recupera titoría o venres 1 de abril na aula Avip.1 de 16:00 a 18:00.

A titora Dª Reyes Rodríguez Rodríguez recupera titoría o mércores 06/04/2011 de 17:00 a 19:00 horas no despacho 11 da terceira planta.

Por motivos de saúde Dª Iría Salvador non impartirá a titoría do mércores 30 de marzo. Proximamente comunicaremos a data de recuperación.

O titor D. Roberto Soto recuperará titoría o próximo venres 8 de abril en horario de 17:00 a 20:00 na aula 2.4.

A titora Dª Reyes Rodríguez Rodríguez non poderá impartir titoría o martes 29/03/2011. En breve comunicaremos a data de recuperación.

Dª Carmen Díaz Simón cambia a titoría do mércores 30/03/2011 ao xoves 31/03/2011 de 17:00 a 19:00 horas na aula 2.2.

A titora Dª Mª Carmen Rodríguez Gacio cambia definitivamente o horario de titoría aos martes de 19:00 a 21:00 horas na aula 2.4. De 19:00 a 20:00 horas impartirá en “Conferencia On Line” a asignatura “Bioloxía” do Curso de Acceso.

A titoría da asignatura “Sociología” do “Curso de Acceso”,  impartida por José López Riopedre tamén ao Centro Asociado de A Coruña, cambia o seu horario de 18:00 a 18:30 horas para todas as titorías que faltan por impartir.

A titoría de D. Jorge Vega Núñez a impartir o venres 25/03/2011 cambia de ubicación e terá lugar no despacho 13 da terceira planta. A seguinte titoría volverá á ubicación habitual.

A titora Dª Lydia Platas cambia a titoría do día 05/04/2011 ao día 30/03/2011 de 17:00 a 19:00 horas na aula Avip.4. De 18:00 a 19:00 impartirá a asignatura “Pedagogía Diferencial” en videoconferencia.

Por motivos laborais o titor José Antonio Varela Agrelo non impartirá titoría o xoves 24 de marzo de 2011.  Recupera esta titoría o venres 25 de marzo de 19:00 a 21:00 na aula 2.3.

Por motivos profesionais  o titor D. Fernando Martínez Arribas non poderá asistir á titoría do xoves 24 de marzo. Concretarase a data de recuperación da tutoría cos alumnos o próximo xoves día 31 de marzo.

Por motivos de saude o titor D. Antonio Presedo  Garazo no poderá impartir titoría o martes 22 de marzo. Proximamente comunicarase a data da recuperación .

Dª María Álvarez Cebrián non poderá asistir á titoría do luns 21/03/11. Recuperarase esta titoría o venres 25 de 18:00 a 21:00 na aula S.1

Dª Cristina González Piñeiro impartirá titoría os días 18/03 e 25/03 de 16:00 a 18:00 horas na aula S.1 da planta soto. Neste horario impartirá tamén “conferencia on line”.

D. Javier Rivas Costa non poderá impartir titoría mañá mércores 16/03. En breve comunicaremos a data de recuperación.

Dª Esther Rodríguez Dono non impartirá titoría o martes 15/03/2011. En breve comunicarase a data de recuperación.

O titor D. Juan Manuel Carballo Lamas non impartirá titoría o martes 15/03. Recuperará esta titoría o xoves 17/03 de17:00 a 19:00 horas na aula S.1. O martes 22/03 impartirá titoría de 18:00 a 21:00 horas no despacho 15 da terceira planta.

Dª Cristina González Piñeiro no poderá impartir titoría o venres 11/03/2011. En breve comunicarase a data de recuperación.

Dª Sofía Rosario Zaera Pena simpartirá a titoría do 18/03/2010 na aula 1.3 da primeira planta.

Dª Laura Varela Candamio cambia a titoría do venres 18/03/2011 ao venres 25/03/2011 de 16:00 a 20:00 horas no despacho 11 da terceira planta.

Dª Mª Carmen Rodríguez Gacio cambia a titoría do venres 11/03 ao venres 25/03 de 17:00 a 19:00 horas no despacho 13 e de  19:00 a 21:00 horas na aula Avip2. A videoconferencia de “Biología” do “Curso de Acceso” impartirase de 19:00-20:00 horas na aula Avip 2.

D. Avelino García Ferradal cambia a titoría do luns 07/03 ao mércores 09/03 de 18:00 a 21:00 horas na aula Avip1. A asignatura “Métodos y Técnicas de investigación I” do “Grado en Trabajo Social” impartirase en videoconferencia de 19:00 a 20:00 horas.

D. Manuel Leis Fidalgo modifica a titoría do lunes 07/03/2011 ao xoves 17/03/2011 de 19:00 a21:00 horas na aula Avip.4. A asignatura “Física II” emitirase en videoconferencia de 19:00 a 20:00 horas.

D. Agustín Jesús Pérez Cruz Martín modifica a titoría do venres 04/03/2011 ao venres 11/03/2011 de 17:00-21:00 horas no despacho 14 da terceira planta.

A titora Dª Itziar Sancho Corral recuperará titoría o martes 15/03/2011 e 22/03/2011 de 17:00 a 21:00 horas na aula S.1

O titor D. Juan Carlos Fernández Naveiro modifica o horario de titoría do xoves 03/03/2011 de 17:30 a 19:30 horas.

A titora Dª Esmeralda Nogueira recuperará titoría o próximo venres 11 de marzo de 17:00 a 19:00 horas no despacho 13.

Novo horario da asignatura “Derecho Administrativo I” impartida por D. José Antonio Labrada Losada: Dita titoría será os xoves de 16.00 a 17.00 horas na Aula Avip 4.

D. Manuel Gromaz Campos cambia a titoría do venres 04/03/2011 ao xoves 03/03/2011 de 19 a 21 horas na aula Avip-2.  A videoconferencia da asignatura “Didáctica General”  do “Grado en Educación Social y Pedagogía” impartirase de 20:30 a 21:00 horas.

O titor D. Henrique Herves recupera titoría o mércores 9 de marzo de 19:00 a 21:00 na aula 2.2.

A titora Dª Cristina González Piñeiro cambia a titoría do venres 04/03/2011 ao venres 18/03/2011 de 16:00 a 18:00 horas.

O titor D. Juan Manuel Carballo Lamas recuperará titoría os días 01/03/2011 e 15/03/2011 de 18:00 a 21:00 horas no despacho 15 da terceira planta.

A titora Dª Itziar Sancho Corral recuperará titoría o martes 15/03/2011 de 17:00 a 21:00 horas na aula S.1.

O titor D. José Ángel Seco recuperará titoría o mércores 02/03/2011 de 19:00 a 21:00 horas na aula S.2.

A titora Dª Iria Salvador Fernández non impartirá titoría o 06/04/2011. Recuperará dita titoría o xoves 15/04/2011 de 17:00-19:00 horas na aula S.2 (planta soto).

A titora Dª Mª del Carmen Rodríguez Gacio recupera  titoría o próximo venres 4 de marzo en horario de 17 a 21 h no despacho 13.

A titora Dª Esmeralda Nogueira recuperará titoría o martes 22/02 de 17:00 a 21:00 horas no despacho 15 da terceira planta.

O titor D. Duarte Santamarina Ríos non poderá impartir titoría o luns 21/02/2011. Recuperará dita titoría o xoves 24/02/2011 de 19:00 a 21:00 horas na aula Avip.4. A videoconferencia da asignatura “Ecuaciones Diferenciales”  impartirase de 20:00 a 21:00 horas.

De    Asunto    Recibido    Tamaño    Categorías
Adrián González Vilar (UNED-Lugo)    web    9:32    8 KB
Anuncios