Díptico (resumo dos estudos ofertados, dispoñible tamén pulsando sobre a icona)

Documento: Conoce la Uned 2011-2012

Documento: Admisión Curso 2011-2012

Ademáis no seguinte enlace atópanse todos os prazos e intruccións do proceso de admisión e matrícula para o vindeiro curso 2011/2012:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,22784484&_dad=portal&_schema=PORTAL

Anuncios