No seguinte enlace atópase toda a información relativa ás materias nas que hai que realizar prácticas, tanto no Centro asociado como na Sede Central :
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,672239&_dad=portal&_schema=PORTAL

Existen materias nas que a parte práctica non a poderá realizar no Centro Asociado da Uned de Lugo. Neste arquivo informamos dos centros que ofertan a súa realización. Para coñecer as datas nas que se van a realizar debe consultar as páxinas web de ditos centros.

Antes do venres 18 de novembro deberá solicitar a través de correo electrónico (coordinadoracadémico@lugo.uned.es) o centro asociado no que desexa realizar as prácticas, e antes do 23 de novembro comunicaremoslle se é posible asistir ao centro solicitado.

Anuncios