A través deste aviso queremos recordar  que se atopan dispoñibles no apartado de “Titorías” no blog do “Centro Asociado Uned Lugo” (https://unedlugo.wordpress.com/tutorizacion)  todos os horarios e cambios de titoría das materias de Graos, Licenciaturas, Diplomaturas e Curso de Acceso para maiores de 25 e 45 anos. Tamén queremos recordar que estes mesmos horarios están dispoñibles no taboleiro de anuncios do propio Centro.

As aulas nomeadas como “AVIP” atópanse na planta soto;  as aulas 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 están na segunda planta,  e os despachos na terceira planta do Centro.

Anuncios