O Centro Asociado da UNED de Lugo abre o prazo de matrícula da actividade “Cálculo y Diseño de Instalaciones eléctricas de Baja Tensión” (25 horas lectivas) que se celebrará os venres  desde o 2 de decembro de 2011 ata o 10 de marzo de 2012.

O  prezo desta actividade é:
– Matrícula Ordinaria ->  45 €
– Alumnos con discapacidade -> 35 €
– Alumnos UNED ->  40 €

O curso será impartido polo profesor-titor  D. Fernando Barreiro Ferro.
A matrícula farase exclusivamente a través do  seguinte enlace: http://www.extensionuned.es/publico_actividad/3049.  Axuntamos máis información no documento “CURSO INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN“.

Anuncios