Anotar e recordarEste curso a avaliación da actividade titorial presencial e dos servizos do centro vaise realizar a través do “Campus del Estudiante” en www.uned.es.  Desta maneira os estudantes teñen a posibilidade de escribir suxestións para a mellora da mesma, ademais de valorar os puntos que se plantexan.

O proceso abriuse o xoves 15 de decembro para as materias do primeiro cuadrimestre e  anuais, e pecharase antes de comezar as probas presenciais de febreiro.

O formulario atópase no “Campus del Estudiante” unha vez que se realiza o proceso de valicación no “Campus Uned”. Axuntamos gráfico onde se indica a situación do enlace.

Anuncios