Con motivo da celebración do patrón da Universidade, o próximo venres 27/01/2012 non se impartirán titorías e a Secretaría do Centro e a Biblioteca, así como as Aulas Universitarias de Foz, Monforte e Viveiro, permanecerán pechadas.
Nas semanas do 30/01/2012 ao 03/02/2012 e do 13/02/2012 ao 17/02/2012 terán lugar os exames no Centro polo que non se impartirán titorías de Graos, Licenciaturas e Diplomaturas, nin do Curso de Acceso a maiores de 25/45 años.
Do 06/02/2012 ao 10/02/2012 impartiranse titorías do primeiro cuadrimestre, comezando o segundo cuadrimestre o día 20/02/2012.

Anuncios