Icona de Exames de febreiro do Curso de Acceso Recórdaselles aos alumnos que a única semana de exames de febreiro do Curso de Acceso 2011/2012 comeza o 30 de xaneiro e remata o 4 de febreiro.

Anuncios