Ábrese o prazo de presentación de solicitudes para a Convocatoria ERASMUS 2012-2013 destinada a estudantes da UNED para a realización de estudos en universidades europeas no marco do Programa LLP/ACCIÓN ERASMUS. Dito prazo estenderase desde o 13 de febreiro ata o 9 de marzo de 2012. Esta convocatoria atópase en http://www.uned.es/internacional. Axúntanse tamén os seguintes documentos:

Anuncios