Icona da  convocatoria de profesor-titor 2012/2013En aplicación do capítulo II do “Reglamento de selección del profesorado tutor de la UNED, concesión y revocación de la venia docendi y vinculación de los Centros Asociados” o Padroado do Centro Asociado da UNED en Lugo resolveu convocar a Concurso Público de Méritos as prazas de Profesor Titor que se relacionan no Anexo I coas peculiaridades que se detallan no Anexo VI, e de acordo ás bases que se mencionan nos documentos que se axuntan a continuación. O prazo  de presentación de solicitudes  é de 10 días naturais a partir do día seguinte ao desta convocatoria, é dicir, remata o 03/03/2012.

Anuncios