Icona do Concurso a prazas de profesor-titor Axúntase a continuación a lista de admitidos e excluídos do Concurso a prazas de profesor-titor para o curso 2012/2013. O prazo para subsanar defectos remata o día 21 de marzo de 2012.

Lista de admitidos e excluídos.pdf

Anuncios