A UNED acaba de publicar as condicións das axudas para colaborar con Departamentos da UNED en actividades relacionadas cos estudos dotadas con 2.700€. Para unha completa información consulte Resumen Becas de Colaboración 2012-13.

Anuncios