an-drogÁbrese o prazo de matrícula da actividade  “Análisis sociológico del consumo de drogas en jóvenes de Lugo” que vai ter lugar o 18 e 19 de decembro no Centro Asociado de Lugo. Máis información e matriculación en http://extension.uned.es/actividad/idactividad/4417.

Anuncios