busca-traballoQueda aberto o prazo de matriculación para a actividade  “Buscar trabajo en tiempos de crisis” que terá lugar no Centro Asociado á UNED de Lugo desde o día 11/01/2012 ata o 25/01/2013. Consulte toda a información dispoñible en http://extension.uned.es/actividad/idactividad/4304.

Anuncios