bolsa-estudosXa está aberto o prazo de solicitude de bolsas de axuda aos estudos do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte para estudos universitarios do Curso 2013/2014. Para máis información consulte http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25713412&_dad=portal&_schema=PORTAL.

Anuncios