calendarioPoñemos a disposición dos alumnos  os  calendarios académicos tanto da Sede Central como do Centro asociado de Lugo así como o calendario provisional de exames (dito calendario estará suxeito a cambios ata decembro de 2013).

Anuncios