checkCo fin de aclarar as dúbidas máis frecuentes sobre a normativa de exames na UNED axuntamos este documento. Para unha información máis completa visite tamén a páxina  do Portal UNED “Probas presenciais xaneiro/febreiro 2014 na UNED”.

Anuncios