En aplicación do capítulo II do “Reglamento de selección del profesorado tutor de la UNED, concesión y revocación de la venia docendi y vinculación de los Centros Asociados” o Padroado do Centro Asociado da UNED en Lugo resolveu convocar a Concurso Público de Méritos as prazas de Profesor Titor que se relacionan no Anexo I  de acordo ás bases que se mencionan nos documentos que se axuntan a continuación. O prazo  de presentación de solicitudes  é do 18/02/2014 ao  25/02/2014.

Anuncios