O Centro Asociado de Lugo presenta o curso “Aplicaciones informáticas de gráficas de información” que se desenvolverá a través dun curso virtual na plataforma Moodle acompañado de sesións presenciais de apoio non obrigatorias na aula de informática do Centro de Lugo. Para máis información e matrícula consulte http://extension.uned.es/actividad/idactividad/6449.

Anuncios