A UNED comeza a ofrecer aos seus alumnos a consulta en liña de maneira gratuíta de parte da bibliografía obrigatoria e recomendada das materias impartidas nos diferententes estudos que se poden cursar na UNED. Os devantidos materiais poden atoparse na platafoma E.brary da UNED. Dispón de toda a información no blog da Biblioteca Central.

Anuncios