Icona relativa ao curso de follas de cálculoQueda aberto o prazo de matrícula para o curso “Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo” que se desenvolverá a través dun curso virtual na plataforma Moodle acompañado de sesións presenciais de apoio non obrigatorias na aula de informática do Centro de Lugo. Para máis información e matrícula consulte a páxina asociada en Extension Universitaria UNED .

Anuncios