Axuntamos a continuación a resolución das 6 prazas convocadas para profesor-titor do Centro Asociado de Lugo. Ante calquera posible reclamación consulte o punto 8 e 9 do documento 140217 CONVOCATORIA PLAZAS TUTOR UNED LUGO e empregue o anexo 2.5-AnexoV-Solicitud_de_ Reclamacion.

Resolución:

Anuncios