O Centro Asociado da UNED de Lugo impartirá o curso «Experto en arbitraje civil y mercantil» os vindeiros . Aos asistentes ao curso expediráselles o «Titulo de Experto en Arbitraje Civil y Mercantil» avalado pola Corte Arbitral de Galicia e a Escuela Europea de Líderes. Con esta titulación supéranse os requisitos de formación para o acceso ao Censo de Arbitros  da Corte Arbitral de Galicia. Para máis información e matriculación consulte a páxina de Extensión Universitaria da UNED de Lugo

Anuncio publicitario