Maio de 2014

D. Carlos José Álvarez Morales non poderá recuperar la titoría  de Derecho Financiero y Tributario II do Grao en Dereito. O titor pide disculpas e roga que se traslade calquera cuestión ao foro ou ao enderezo calvarezm@a-coruna.uned.es.

D. José López Riopedre non impartirá titoría o xoves 29/05/2014. A devandita titoría retrásase ao venres 30/05/2014 de 17:00 a 19:00 horas no despacho 11 da terceira planta.

D. Carlos Roda Vázquez non poderá impartir titoría o mércores 28/05/2014 por motivos persoais. Esta titoría non se recupera.

O titor D. Carlos Fernández Lozano adiantará a titoría do mércores 28/05/2014 ao luns 26/05 de 19:00 a 21:00 horas na Aula de Informática. O reparto de materias será o seguinte:

 • 17:00-18:00: Estrategias de programación y estructuras de datos
 • 18:00-19:00: Fundamentos de Inteligencia Artificial
 • 19:00-20:00: Programación orientada a objetos
 • 20:00-21:00: Teoría de los lenguajes de programación.

Dª Yolanda Pérez Sánchez adianta a titoría do xoves  29/05/2014 ao mércores 28/05/2014 de 16:00 a 19:00 horas na Aula de Informática da planta soto.

Dª Helena Fidalgo recuperará a titoría que non puido impartir o luns 28/04/2014  o lunes 26/05/2014 na aula S.2 da planta soto.

Dª Rosa María Ricoy Casas non impartirá a titoría do luns 12 de maio de 2014 por enfermidade. En breve comunicarase a data de recuperación.

Dª Carmen Sarceda Gorgoso non impartirá titoría o venres 16/05/2014. Esta titoría recuperarase  o mércores 14/05/2014 de 18:00 a 20:00 horas na aula Avip 1. O reparto horario de materia será:

 • 18:00-18:40 .- PRÁCTICAS PROFESIONALES II (G. EDUCACIÓN SOCIAL)
 • 18:40-19:20 .- PRÁCTICAS PROFESIONALES IV (G.EDUCACIÓN SOCIAL)
 • 19:20-20:00 .- TEORÍA DE LA EDUCACIÓN (G. EDUCACIÓN SOCIAL)

D. Xaime Requeixo Souto recuperará titoría da materia Derecho de los servicios públicos sociales do Grao en Traballo Social o venres 09/05/2014 de 19:00 a 19:40 horas na aula Avip 4.

Dª Begoña Sánchez Roura non impartirá titoría o xoves 15/05/2014.  Recuperará a titoría o luns 12/05/2014 de 19:00 a 21:00 horas na aula S.2 da planta soto. De 19:00 a 20:00 horas impartirá Trabajo social con comunidades, e de 20:00 a 21:00 horas Teoría del trabajo social con grupos.

Dª Begoña Santos non poderá impartir titoría o mércores 07/05/2014. A devandita titoría recuperarase  o venres  09/05/2014  de 16:00 a 18:00 horas na aula S.2 da segunda planta. O reparto horario de materias será:

 • 16:00 a 16:30.- Ética y deontología públicas
 • 16:30 a 17:20.- Derecho Penal II
 • 17:20 a 18:00.- Derecho Penal I

Dª Mª José Vega non impartirá titoría o mércores 07/05/2014. Recuperará titoría o venres 16/05/2014 de 19:00 a 21:00 horas na aula Avip 4 da planta soto.

Dª Ángeles Fernández Sotelo recuperará titoría da materia Estadística aplicada al turismo do Grao en Turismo o mércores 07/05/2014 de 19:00 a 20:00 horas na aula Avip 3, e o venres 09/05/2014  de 16:00 a 17:00 horas na aula Avip. 4.

El martes 06/05 Dª María del Mar Traseira retrasa a titoría das 16:30 ás 17:30 horas no despacho 11 da terceira planta.

D. Henrique Hervés non impartirá titoría o venres 09/05/2014. Esta titoría adiántase ao  xoves 08/05/2014 de 19:00 a 21:00 horas na aula 2.5.

D. Xaime Requeixo recuperará titoría o venres 02/05/2014 naAula Avip 4. Ademais de impartir a titoría habitual recuperará:

 • Derecho civil: familia (Grao de Traballo Social) de 16.15 a 17h.
 • Derecho civil: parte general, persona y familia (Grao en Dereito) de 19 a 19.40h.

Dª Vanesa Piñeiro Fraga non impartirá titoría da materia Gestión Financiera do Grao en Turismo o xoves  08/05/2014. A devandita titoría será recuperada o 15/05/2014 de 19:00 a 20 horas na aula Avip 3 da planta soto.

D. Manuel Gromaz Campos non impartirá titoría o venres 02/05/2014. Adianta esta titoría ao luns 28/04/2014 de 19:00 a 21:00 horas no despacho 11 da terceira planta. De 19:00 a 20:00 horas impartirá Medios, tecnología y recursos para la intervención socieducativa, e de 20:00 a 21:00 horas Didáctica general, as dúas do Grao en Educación Social

Aclaración sobre as titorías de Dª Ángela Galván Gallegos (Derecho Civil II: Obligaciones y contratos do Grao en Dereito) :

 • O 02/05/2014 recupera titoría na aula S1 da planta soto, e o 08/05/2014 na aula 2.3 da segunda planta. Nos dous casos o horario será de 17:00 a 18:30.
 • Os días 29 de abril e 6 de maio de 2014 a titoría terá lugar de 16.30 a 18.00 na aula habitual.
 • Cancélase a  titoría do martes 13 de maio de 2014, e a última titoría desta materia terá lugar o martes 27 de maio na aula e horario habituais.

D. Nicolás Asensio Nogales non impartirá titoría o luns 28 de abril e 5 e 12 de mayo de 2014. Recuperará estas titorías os martes 6, 13 e 27 de maio na aula Avip 1. De 17:00 a 17:40 horas impartirá Estadística empresarial do Grado en Ade, e de 17:40 a 18:20 Probabilidad, modelos probabilísticos do Grao en Economía.

O titor D. Nicolás Asensio Nogales non impartirá titoría o luns 07/04/2013. Queda pendente a data de recuperación.

O titor  D. Miguel Ernesto Vázquez Méndez non impartirá titoría os días 5 y 12 de maio de 2014. Adianta as devanditas titorías ao martes 29/04/2014 de 17:00 a 21:00 horas no despacho 13 da terceira planta. O reparto horario será o seguinte:

 • De 17:00 a 19:00:  Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales do Curso de Acceso a maiores de 25 anos.
 • De 19:00 a 21:00 horas: Complementos de matemáticas do Grao en Enxeñería en Tecnoloxía Industrial.

A titora Dª Ángeles Amor non terá titorías presenciais no centro o mércores 07/05/2014. Conectarase en webconferencia con todos os alumnos interesados en asistir.

Abril de 2014

Dª Mercedes Lamela López non impartirá titoría o mércores 30/04/2014.

D. Luis Vázquez López non impartirá titoría o mércores 30/04/2014. Esta titoría será recuperará o luns 5 de mai de 2014 de 18:00 a 21:00 horas na aula S.1.

Dª Aída Menéndez Lorenzo non impartirá titoría o martes 29/04/2014. A titoría recuperarase o martes 06/05/2014 nal aula Avip 3. De 17:00 a 18:20 horas impartirá Corrientes e instituciones contemporáneas de la educación do Grao en Educación Social, e de 18:20 a 19:40 horas impartirá Psicología de la educación do Grao en Psicología.

Dª Helena Fidalgo non impartirá titoría o luns 28 de abril de 2014por motivos persoais. Queda pendente a data de recuperación.

Dª Mª José Vega recupera titoría o venres 25/04/2014 na aula Avip 2 da planta soto. Impartirá Estadística aplicada a la educación do Grao en Educación Social de 16:00 a 17:00 horas, e Contabilidad Financiera Superior do Grao en Ade de 17:00 a 18:0o horas.

Dª Milagrosa Ferrera non impartirá titoría o venres 25/04/2014. Adianta esta titoría para o xoves 24/04/2014 de 18:00 a 20:00 horas na aula 2.3 da segunda planta.

Dª Elena Rodríguez Cabo recuperará titoría de “Derecho de Protección Social” do Grao en Dereito o martes 29/04/2014 de 17:00 a 18:00 horas na aula Avip 3 da planta soto. A titoría que imparte de 16:00 a 17:00 horas tamén se recibirá nesta aula.

D. Fernando Barreiro Ferro non impartirá titoría o xoves 24 de abril de 2014. Esta titoría será recuperada  o 25 de abril de 19:00 a 21:00 na aula S.2.

Dª Ángela Galván Gallego non impartirá titoría o martes 22/04/2014. Queda pendente a comunicación da data de recuperación.

D. Manuel Gromaz Campos non impartirá titoría o venres 02/05/2014. Adianta esta titoría o luns 28/04/2014 de 19:00 a 21:00 horas no despacho 11 da terceira planta. De 19:00 a 20:00 horas impartirá Medios, tecnología y recursos para la intervención socieducativa, e de 20:00-21:00 horas Didáctica general, ambas do Grao en Educación Social.

D. Nicolás Asensio Nogales recuperará titoría o venres  11/04/2014 na aula Avip 2. De 17:00 a 17:40 horas impartirá Estadística Empresarial do Grao en Ade, e de 17:40 a 18:20 Modelos probabilísticos do Grao en Economía.

Dª Milagrosa Ferrera López recuperará tutoría o xoves 10/04/2014 de 18:00 a 20:00 horas na aula Avip 4 da planta soto.

D. Hilario Flores Macías non impartirá titoría o martes 22/04/2014. Recuperará esta titoría o venres 02/05/2014 de 17:30 a 21:00 horas na Aula de Informática da planta soto.

Dª Susana Fernández García non impartirá titoría o martes 22/04/2014. Recuperará esta titoría o venres 02/05/2014 de 18:00 a 21:00 horas na aula S.3 da planta soto.

A titora Dª Ana María Porto do Centro Asociado de Pontevedra recuperará titoría da materia Métodos de Investigación en Educación Social o luns 28/04/2014 de 20:00 a 20:55 horas na aula Avip 2 da planta soto.

O titor D. Carlos Álvarez Morales non impartirá titoría o martes 08/04/2014. Recuperará titorías os días 10/04/2014 e 24/04/2014  de 20:00 a 21.00 horas na aula Avip 1 da planta soto.

Videoconferencia de Didáctica General: O luns 07/04/2014 de 20:30 a 21:30 horas na aula Avip 1 da planta soto terá lugar a conexión á videoconferencia “Didáctica General. Comunicación e Interacción Didáctica. Acto Didáctico”. Os alumnos interesados en asistir teñen que comunicalo á secretaría do centro a través do correo electrónico info@lugo.uned.es.

O titor D. Fernando Barreiro Ferro non impartirá titoría o xoves 03/04/2014. Recuperará a devandita titoría o  04/04/2014  de 17:00 a 19:00 horas na aula S.2 da planta soto. O reparto horario de materías será o seguinte:

 • 17:00-18:00 .- Instalaciones de baja y media tensión
 • 18:00-19:00 .- Teoría de Circuitos I y Teoría de Circuitos

O titor D. Fernando Martínez Arribas non impartirá titoría o martes 08/04/2014. Recuperará esta titoría o xoves 10/04/2014 de 17:00 a 19:00 horas na aula 2.3.

O mércores 02/04/2014 a titora Dª Ángeles Amor non terá titorías presenciais no centro asocaiado. Conectarase en webconferencia con todos os alumnos interesados en asistir.

A titora Dª Mª del Mar Traseira Pena impartirá titoría na aula 2.3 da segunda planta os días 22 e 29 de abril de 2014.

O titor D. Juan Carlos Fernández Naveiro non impartirá titoría o xoves 24/04/2014.  Recuperaá esta titoría o martes 29/04/2014 de 19:00 a 21:00 horas no despacho 11 da terceira planta. O reparto horario de materias será:

 • 19:00-19:40:  Antropología Cognitiva y Simbólica II.
 • 19:40-20:20: Historia de la Filosofía Antigua II.
 • 20:20-21:00: Metodología de las Ciencias Sociales.

O martes 22/04/2014 a Aula Universitaria de Monforte permanecerá pechada por ser festivo local. Debido a esto suspendense as titorías de Dª Aída Menéndez Lorenzo dese día que se reciben por videoconferencia en Lugo.

A titora Dª Ángela Galvan Gallego non impartirá as titorías do mates 1 e 8 de abril de 2014 por motivos profesionais. estas tutorías serán recuperadas o 22 e 29 de abril de acordo co seguinte reparto:

 • 17:00 a 18:00 .-  Derecho civil II. Obligaciones y contratos.
 • 18:00 a 19:00 .- Practicum

Marzo de 2014

A titora Dª Reyes Rodríguez Rodríguez cambia definitivamente o seu horario de titoría de 16:00 a 18:00 horas. O reparto horario de asignaturas será:

 • 16:00-16:45  .- Organismos Económicos Internacionales
 • 16:45-17:20 .- Fundamentos de la Unión Europea
 • 17:20-18:00 .- Estructura Económica de España

A titora Dª Milagrosa Ferrera López non impartirá titoría os días 28/03/2014 e 04/04/2014. Recuperará estas titorías o mércores 09/04/2014 de 19:00 a 21:00 na aula Avip 3 da planta soto e o xoves 10/04/2014 de 19:00 a 21:00 na aula 2.3 da segunda planta.

O equipo docente da materia “Métodos de Investigación en Educación Social do Grao en Educación Social organiza 4 videoconferencias para facilitar a preparación da devandita materia. Poderá ver estas videoconferencias no Centro Asociado de Lugo de acordo con seguinte calendario:

 • 26 de marzo de 2014 de 17:00 a 18:00 horas. TEMA 4- AULA AVIP 1
  2 de abril de 2014 de 17:00 a 18:00 horas. TEMA 5-AULA AVIP 2
  7 de abril de 2014 de 17:00 a 18:00 horas. TEMA 6-AULA AVIP 3
  9 de abril de 2014 de 17:00 a 18:00 horas. TEMA 7- AULA AVIP 2

A titora Dª María José Gutiérrez Álvarez non impartirá titoría o luns 24/03/2014. Recuperará titorías os seguintes días:

 • Luns 31/03/2014 de 16:30 a 17:00 horas: Estructura Social do Grao en Traballo Social
 • Luns 31/03 de 19:00 a 19:30 horas: Practicum da Diplomatura en Traballo Social e Prácticas Externas do Grao en Traballo Social
 • Luns 07/04/2014 de 19:00 a 20:00 horas: Socioloxía do Grao en Traballo Social

A titora Dª Rosa Ricoy Casas non impartirá titoría o luns 24/03/2014. Esta tutoría recuperarase o  31/03/2014  de 19:00 a 21:00 horas no despacho 13 da terceira planta.

A titora Dª Mercedes Lamela López impartirá titoría na aula S.3 da planta soto o mércores 26/03/2014.

A titora Dª Milagrosa Ferrera adianta a titoría de ”Derecho Procesal I” do venres 28/03/2014 ao xoves 20/04/2014 de 19:00 a 21:00 na aula 2.3 (2ª planta).

A titora Dª Begoña Sánchez Roura non impartirá titoría o xoves 20/03/2014. Recuperará esta titoría o luns 24/03/2014 de 17:00 a 19:00 horas na aula S.1 da planta soto.

 

O titor D. Fernando Martínez Arribas adianta 30 minutos a titoría do martes 18/03/2013, sendo polo tanto a duración desde as 16:30 ata as 18:30.

O titor  D. Xaime Requeixo Souto non poderá impartir titoría o venres 14/03/2014. Queda pendente a data de recupración da devandita titoría. recuperación.

A partir do 24 de marzo de 2014 a titora Dª Lydia Platas Ferreiro impartirá titorías os xoves de 16:00 a 18:00. O reparto horario das materias seguirá sendo o mesmo.

As titorías do mércores 05/03/2014 impartidas desde Pontevedra non se realizarán debido a que o Centro de Pontevedra atópase pechado por ser festivo local.

D. Manuel Leís Fidalgo non poderá impartir a titoría do luns 03/03/2015.  Recuperará esta titoría o venres 07/03/2014  de 19:00 a 21:00 horas na aula S.2 da planta soto.

O titor D. Juan Carlos Fernández Naveiro non impartirá titoría o xoves 27/03/2014. Será recuperará o venres 28/03/2014 de 17:00 a 19:00 horas no despacho 11 da terceira planta.

O titor D. Juan Carlos Fernández Naveiro non impartirá titoría o xoves 13/03/2014. Adianta a devantita titoría ao mércores 12/03/2014 de 19:00 a 21:00 horas no despacho 14 da terceira planta.

A titora Dª Reyes Rodríguez Rodríguez non impartirá titoría o xoves 27/02/2014. Recupera esta titoría o seguinte xoves 06/03/2014 de 17:00 a 21:00 horas no despacho 13 da terceira planta. De 17:00 a 18:20 impartirá titoría de Organismos Económicos Internacionales, de 18:20 a 19:40 de Fundamentos de la Unión Europea, e de 19:40 a 21:00 horas de  Estructura Económica de España.

O titor D. Miguel Ernesto Vázquez Méndez non poderá impartir titoría o día 03/03/2014. A devandita titoría recuperarase o xoves 06/03/2014 de 19:00 a 21:00 horas na aula 2.3.

A titora Dª Lina Iglesias non impartirá titoría o luns 03/03/2014. Recuperará esta titoría o día 10/03/2014 de 17:00 a 21:00 horas no despacho 14. El reparto horario será o seguinte:

 • 17:00-18:00- Educación del Curso de Acceso a mayores de 25 años
 • 18:00-19:00- Prácticum de las titulaciones de Plan Antiguo
 • 19:00-19:40- Prácticas I (G. Pedagogía)
 • 19:40-20:20- Prácticas III (G.Pedagogía)
 • 20:20-21:00- Prácticas V (G.Pedagogía)

Febreiro de 2014

O titor  D. Enrique Varela Álvarez non poderá impartir titoría o venres 28/02/2014. Adianta esta titoría ao xoves  27/02/2014 no mesmo horario.

A partir do mércores 25/02/2014 o titor D. Ramón José Pérez Menéndez impartirá titoría na aula 2.3 da segunda planta.

A partir do mércores 25/02/2014 a titora Dª Liliana Grande Lamela impartirá titoría na aula 2.4 da segunda planta.

Por necesidades do Centro a titora Dª Itziar Sancho Corral impartirá titoría na aula de Informática da planta soto a partir del lunes 24/02/2014.

O titor D. Enrique Varela Álvarez non poderá impartir titoría o venres 28/02/2014. Recuperará esta titoría o xoves  27/02/2014 no mesmo horario.

A titora Dª Sofía Zaera Penas recuperará titoría o xoves 20/02/2014 na Aula de Informática da planta soto.

Por motivos laborais a titora Dona María Luisa Cabello non poderá impartir a titoría do venres 21 de febreiro de 2014.  Dita titoría será recuperada o xoves 27 de febreiro de 17:00 a 19:00 na aula 2.3 seguindo o reparto habitual de tempo das diferentes materias.

O titor Don Manuel José Vázquez Pena por motivos laborais  non poderá impartir a titoría do venres 21 de febreiro de 2014.  Dita titoría será recuperada o luns 24 de febreiro de 19:00 a 21:00 na aula 2.5 seguindo o reparto habitual de tempo das diferentes materias.

Debido a que a titora Dª Ángela Galván Gallego impartirá  o “II Seminario: Jurisprudencia en Derecho Civil (Nueva edición)” a  materia “Derecho Civil II Obligaciones y Contratos” adiantase ás 16:00 os días 25 de febreiro e 11,18 e 25 de marzo de 2014. A duración de dita titoría será dunha hora.

A titora Dona Helena Fidalgo Robleda recuperará titoría  o luns 24 de febreiro de 16:20 a 21:00. O reparto das materias será o seguinte:

 •  17:00 a 18:00 – Ética II.
 • 18:00 a 19:00 – Corrientes actuales de la filosofía II.
 • 19:00 a 20:00 – Sabidurías Orientales Antigua de la india budismo y china.
 • 20:00 a 21:00 – Filosofía del lenguaje II.

A titora Dona Itziar Sancho Corral recuperará titoría o luns 24 de febreiro  de 2014 de 16:20 a 21:00. O reparto das materias será o seguinte:

 • 16:20 a 17:00 – Administración y dirección de empresa.
 • 17:00 a 19:00 – Introducción a las finanzas.
 • 19:00 a  21:00 –Estadística Social.

A materia “Derecho Civil de la Unión Europea” recibirase en videoconferencia na aula Avip 3 e non na aula Avip 1 como se indicara previamente.

A titora  Dª Lina Iglesias Forneiro impartirá titoría no despacho 14 da terceira planta o luns 17/02/2014.

O titor  D. Manuel Leís Fidalgo impartirá titoría na aula 2.4 da segunda planta o luns 17/02/2014.

Dª Aída Menéndez Lorenzo recuperará a tutoría que non puido impartir o martes 11/02/2014  o xoves 13/02/2014 na aula Avip.4 da planta soto. De 18:40 a 19:20 horas impartirá Corrientes e Instituciones de la Educación do Grao en Educación Social, e de 19:20 a 20:00 horas impartirá Psicología de la Educación do Grado en Psicoloxía.

Dª Sofía Zaera Penas non impartirá a titoría  do venres 21/02/2014. Recuperará esta titoría o xoves 20/02/2014  de 17:30 a 19:30 na aula Avip 3 da planta soto.

A titora Dª María del Mar Traseira Pena non impartirá titoría o martes 18/02/2014. Recuperará esta titoría o martes 25/02/2014 de 17:00 a 19:00 horas no despacho 11 da terceira planta.

As materias “Métodos y técnicas de investigación I”  e “Métodos y técnicas de investigación II” do Grao en Traballo Social impártense a través de webconferencia os xoves de 18:00 a 19:00 e de 19:00 a 20:00 horas respectivamente.

A titora Dª Itziar Sancho Corral non impartirá titorías o luns 10/02/2014 por motivos metereolóxicos. Informarase o antes posible da recuperación.

A titora Dª Helena Fidalgo Robleda non impartirá titorías o luns 10/02/2014 por motivos metereolóxicos. Informarase o antes posible da data de recuperación.

A titoría que non pudo impartir Dª Itziar Sancho Corral o luns 03/02/2014 da materia “Administración y Dirección de Empresas” do Curso de Acceso para maiores de 25 años será recuperada o luns 10/02/2014  de 16:20 a 17:00.

O titor D. José Antonio López González non impartirá titoría o mércores 12/02/2014. En breve comunicarase a data de recuperación.

A titora Dª Yolanda Pérez Sánchez non impartirá titoría de “Historia del Arte” do Curso de Acceso o xoves  06/02/2014. Recuperará esta titoría o venres 07/02/2014  de 18:00 a 19:00 horas na aula 2.5 da segunda planta.

O titor  D. José María Prieto Orallo cancela a titoría do luns 10/02/2014 por motivos laborais. Recuperará esta titoría o xoves 13/02/2014  de 17:00 a 19:00 na aula Avip-3.

Xaneiro de 2014

O titor D. Luis Vázquez López impartirá a titoría do mércores 29/01/2014 de 20:00 a 21:00 horas e non no seu horario habitual de 19:00 a 20:00 horas.

A titora Dª Elena Rodríguez Cabo non impartirá titoría o martes 28/01/2014. Proximamente comunicarase a data de recuperación.

A materia Geografía Turística Mundial impartida desde o Centro Asociado de A Coruña non se impartirá o xoves 16/01/2014. Será recuperada o venres 17/01/2014 de 17:00 a 18:00 horas.

Dª Milagrosa Ferrera recuperará titoría o xoves 16/01/2014 de 18:00 a 20:00 horas na aula 2.3 da segunda planta. De 18:00 a 19:00 horas impartirá Derecho Procesal I e  de 19:00 a 20:00 horas Derecho Procesal II.

O titor D. Manuel Gromaz Campos recuperará titoría  o mércores 15/01/2014 de 19:00 a 21:00 horas no despacho 14 da terceira planta.

O titor D. José Antonio López González non poderá continuar titorizando as seguintes materias:

 • Prácticas de la Diplomatura en Turismo.-  Asume a  titorización Dª Ana Isabel Alonso Martínez. O correo electrónico de dita titora é  aialonso@lugo.uned.es
 • Introducción al Marketing Turístico do Grao en Turismo.-  Asume a titorización Dª Ana Isabel Alonso Martínez, a cal impartirá titoría os martes de 19:40 a 20:40 horas na aula Avip 3.
 • Derecho Administrativo e Legislación del Turismo do Grao en Turismo.- Pasa a ser titorizada por D. José Carlos Cuerpo Pérez desde o Centro Asociado de Pontevedra. As titorías terán lugar os xoves de 18:00 a 18:55 horas na  aula Avip.1. O enderezo electrónico de contacto é  jcuerpo@pontevedra.uned.es.

A titora Dª Reyes Rodríguez non poderá impartir titoría o martes 14/01/2014. Recuperará esta titoría o xoves 16/01/2014 de 17:00 a 19:00 horas no despacho 14 da terceira planta.

A titoría de Derecho Financiero y Tributario I impartida por Don Roberto Fernández López desde Ourense recibirase na aula Avip2 os venres 17/01/2014 e 31/07/2014 de 16:00 a 17:00 (horario habitual).

A titora Dª Milagrosa Ferrero  cancela a titoría do 14/01/2014  por motivos persoais. Avisarase da data recuperación en canto sexa posible.

O titor D. Marcial Rodríguez Toajas non impartirá titoría o martes 14/01/2014. Dita titoría será recuperada o mércores 15/01/2014 de 17:00 a 19:00 horas no despacho 11 da terceira planta.

O titor D. Jose Antonio López González non poderá  impartir a titoría do mércores 8/01/2014. En breve comunicarase a data de recuperación.

A partir do 08/01/2014 a titora Dª Begoña Santos Fernández impartirá titoría os mércores de 17:00 a 19:00 horas na aula 2.5 da segunda planta.

A titoria Dª Elena Rodríguez Cabo recuperará titoría de “Derecho del Trabajo” do Grao en Dereito o martes 14/01/2014  de 16:00 a 17:00 horas na aula Avip.3.

Decembro de 2013

O titor D. Manuel Gromaz non impartirá titoría o venres 20/12/2013.  En breve comunicarase a data de recuperación.

O titor D. José António López González suspende a titoría do mércores 18/12/2013. En breve comunicarase a data de recuperación.

Os días 19 e 20 de decembro de 2013 de 16:15 a 18:50 retrasmitiranse en directo as xornadas  “La ciudadanía europea: un análisis crítico”. O Profesor D. Enrique Linde responsable da materia “Fundamentos de Derecho Administrativo” concede 0.5 puntosa aos alumnos que asistan a estas xornadas. Por este motivo os alumnos interesados en sumar á nota do exame esta puntuación terán que asistir á Aula S.3 do Centro Asociado á UNED de Lugo para que o Centro poda remitir ao Departamento de Dereito Administrativo a relación de alumnos que asistiron.

Estas jornadas tamén se van retransmitir por Internet en Canal Uned. Polo tanto os alumnos que no estean interesados en obter esa puntuación poderán velo no seguinte enlace <http://www.canaluned.com/teleacto/131.html>.

A titora Dª Fuensanta Otero Beltrán continuará impartindo titoría os martes, pero ampliará o seu horario de 16:00  a 19:00 horas.

O titor D. Juan Manuel Carballo Lamas non poderá impartir titoría o martes 17/12/2013. Recuperará dita titoría o xoves 19/12/2013 de 19:00 a 21:00 horas na aula 2.5 da segunda planta. Ese mesmo día a partir das 20:40 terá lugar a práctica de “Procesadores del Lenguaje I”.

O titor D. Fernando Barreiro non poderá impartir titoría o xoves 19/12/2013. Adianta esta titoría ao martes 17/12/2013 de 19:00 a 21:00 horas na aula S.2 da planta soto

A titora Dª Vanessa Piñeiro Fraga non impartirá titoría o xoves 19/12/2013.  Recuperará esa titoría ao xoves 16/01/2014 na aula Avip-3 da planta soto. De 18:30 a 19:30 impartirá “Contabilidad Financiera” e de 19:30 a 20:30 horas “Introducción a la Economía para el Turismo”

O titor D. Enrique Varela non impartirá titoría o día 20/12/13. Adianta esta titoría ao 19/12/2013 á mesma hora.

A titora Dª. Elena Rodríguez Cabo non poderá impartir a titoría do martes 10/12/2013 por motivos de saúde.

A titora Dª. María Reyes Rodríguez Rodríguez non poderá impartir a titoría do martes 10/12/2013 por motivos de saúde.

A recuperación da titoría de “Derecho Financiero y Tributario II” do Grao en Dereito terá lugar o luns 16/12/2013 de 20:00 a 21:00 horas na aula Avip.1 da planta soto.

A titora Dª Carmen Sarceda recuperará titoría o mércores 04/12/2013. O reparto horario será o seguinte:

 • De 16:00 a 16:40.- “Historia de la Educación” de Grao en Educación Social en aula AVip-2
 • De 16:40 a 17:20 .- “Prácticas Profesionales I” de Grao en Educación Social en aula AVip-2
 • De 17:20 a 18:00 .- “Historia de la Educación Española” do Grao en Pedagogía
 • De 18:00-18:30 .- “Prácticas Profesionales III” do Grao en Educación Social na aula S-11 da planta soto.

A titora Dª Ángeles Amor non impartirá titoría o mércores 11/12/2013. Recuperará dita titoría o mércores 18/12/2013 na aula Avip-4. De 16:00 a 18:00 horas impartirá titoría de “Alteraciones del desarrollo” e de 18:00 a 20:00 impartirá “Terapia Cognitivo Conductual y Prácticas Externas”.

Novembro de 2013

A titora Dº Begoña Sanchez Roura non impartirá titoría o xoves 28/11/2013. En breve comunicarase a data de recuperación.

O titor D. José Ántonio Mourelle Cillero non impartirá titoría o luns 02/12/2013. Adianta esta tioría ao xoves 28/11/2013 na aula 2.4 (segúnda planta). O reparto horario será o seguinte:

 • “Derecho Administrativo II” .-  18:45 a 19:45
 • “Derecho Administrativo IV” .- 19:45-20:15

Queda pendente a data de recuperación da materia “Instituciones de la Unión Europea”. Comunicarase en canto sexa posible.

O titor D. Jorge Vega  non impartirá a titoría de o mércores 27/11/2013. Recuperará esta titoría o mércores 04/12/2013 na  aula Avip.1. O reparto horario será o seguinte:

 • 17:00-19:00.-  “Introducción a la microeconomía” (Grados de ADE e Economía)
 • 19:00-21:00 .-  “Microeconomía” (Grados de ADE e Economía)

Dª Lina Iglesias Forneiro impartirá a titoría do venres 29/11/2013 de 17:45 a 19:00 horas na aula S.1 da planta soto e non na aula Avip.2 como é habitual.

D. Xaime Requeixo Souto impartirá titoría o venres 29/11/2013 no despacho 13 da terceira planta e de 18:00 a 19:00 horas na aula Avip.2 da planta soto.

O venres 29/11/2013 a materia “Derecho Financiero y Tributario I” do Grao en Dereito, que se recibe en videoconferencia desde o Centro Asociado de Ourense, impartirase na aula Avip.2 da planta soto e non na aula Avip. 1 como é habitual.

As prácticas de “Programación y estructuras de datos avanzadas” dos Graos en “Ingeniería en Tecnologías de la Información” e “Ingeniería Informática”  serán os días 4 e 18 de decembro de 2013 de 18:00 a 19:00 horas na Aula de Informática do Centro Asociado á Uned de Lugo. A data límite de entrega será o 15 de xaneiro de 2013.

A data límite de entrega da práctica 4 da materia “Fundamentos de Programación” dos Grados “Ingeniería en Tecnologías de la Información” e “Ingeniería Informática” é o 15 de xaneiro de 2013. Estas prácticas son voluntarias e serven para subir nota ( non é necesario asistir a ningunha sesión).

A materia “Cálculo” dos Graos en “Ingeniería Electrónica, Eléctrica, Mecánica y Tecnología Industrial” que imparte o titor D. Miguel Ernesto Vázquez Méndez amplía o horario de titoría e pasa a ser de 20:00 a 21:00 horas.

A titora Dª Reyes Rodríguez Rodríguez non impartirá a titoría do martes 19/11/2013 por enfermidade. Esta titoría será recuperada o martes 26 de novembro no seguinte horario:

 • 17:00 a 19:00 .- “Fundamentos de la Unión Europea”.
 • 19:00 a 21:00 .- ” Historia Económica Mundial”.

Produciuse unha modificación na data na que os alumnos matriculados en “Física I” poderán realizar as prácticas no Centro Asociado de A Coruña. Dita práctica poderá realizarse o 16/12/2013 de 16:00 A 20:00 no Laboratorio de Física dese centro. Os alumnos interesados deberán comunicalo á Secretaría do centro a través dos enderezos electrónicos info@lugo.uned.es e coordinadoracademico@lugo.uned.es.

O xoves 21 de novembro o titor D. Alberto Cardama Cid impartirá tutoría da materia “Expresión Gráfica” de 18:00 a 20:00 horas na Aula de Informática.

A titora Dª Laura Varela Candamio non impartirá titoría o martes 19/11/2013.  Recuperará esta titoría o martes  26/11/2013 e o xoves 28/11/2013 de 16:00 a 19:00 horas no despacho 11 da terceira planta.

A titora Dª Begoña Santos Fernández non terá que recuperar titoría  o xoves 14/11/2013 xa que o día 31/10/2013 as titorías foron suspendidas pola inauguración do curso académico. Polo tanto o 14/11/2013 impartirá soamente titoría de 17:00 a 19:00 horas.

A titora Dª Reyes Rodríguez Rodríguez impartirá titoría o martes 12/11/2013. de 16:00 a 18:00 horas no despacho 14 da terceira planta. De 16:00 a 17:00 horas impartirá “Historia Económica Mundial” e de 17:00 a 18:00 horas “Economía Mundial”.

A titora Dona Dolores Ponte do Centro Asociado de Pontevedra non impartirá titoría de  “Fundamentos de Investigación” recibida por videoconferencia o luns 11/11/2013. Recuperará dita titoría o luns 18/11/2013 de 21:00 a 22:00 horas.

O titor Don José Antonio Mourelle Cillero cambia o horario de titoría a partir do luns 11 de novembro de 2013. O novo  reparto horario será o seguinte:

 • “Derecho Administrativo II” .- De 16:45 a 17:45.
 • “Derecho Administrativo IV” .-  De 17:45 a 18:15.
 • “Instituciones de la Unión Europea” .- De 18:15 a 19:00.

Aviso sobre a materia “Fundamentos de Derecho Administrativo” .- Os días  12 e 13 de  novembro de 2013 de 16:00 a 20:15 terán  lugar desde o Salón de Actos da Facultade de Dereito de Madrid as xornadas  “La respuesta de la Unión Europea a la crisis económico-financiera”.  O responsable da materia “Fundamentos de Derecho Administrativo”, o Profesor D. Enrique Linde, concede 0.5 puntos aos alumnos que asistan a estas Xornadas. Por este motivo os alumnos interesados en sumar á nota do exame esta puntuación terán que asistir á Aula S.3 do Centro asociado da Uned de Lugo para que desde o centro se poida remitir logo ao Departamento de Dereito Administrativo a relación de alumnos que asistiron.  Estas xornadas retrasmítense por Internet en Canal Uned. Polo tanto os alumnos que non estan interesados en obter esa puntuación poderán velas no seguinte enlace http://www.canaluned.com/teleacto/94.html.

O titor D. Manuel José Vázquez Pena non poderá impartir titoría o venres 15/11/2013.  Adianta esta titoría ao mércores 13/11/2013 de 18:00 a 20:00 horas no despacho 14 da terceira planta. De 18:00 a 19:00 horas impartirá titoría de “Derecho Mercantil I” e  de 19:00 a 20:00 horas de “Derecho Mercantil II”.

Outubro de 2013

Debido ao Acto de Inauguración do Curso Académico do Centro Asociado de A Coruña que terá lugar o martes 29/10/2013 suspéndese a titoría da materia “Derecho Financiero y Tributario II” (Grao en Dereito, 20:00 a 21:00 horas) impartida por D. Carlos Álvarez Morales.

A titoría de “Métodos y Técnicas de Investigación en las Ciencias Sociales” do Grao en C. Políticas  que se recibe en videoconferencia de 18:15 a 19:00 horas desde o Centro Asociado de Ponferrada  non se recibirá o venres 25/10/2013. En breve comunicarase a data de recuperación.

O horario de titoría de D. Manuel Leís Fidalgo a partir do luns 28/10/2013 será o seguinte:

 • “Fundamentos Físicos de las Tecnologías de la Información” .-  De 17:00 a 18:00.
 • “Fundamentos Físicos de la Informática” .- De 17:00 a 18:00.
 • “Física I” dos Graos en Enx. Eléctrica, Electrónica, Mecánica e Tecnoloxía Industrial.-  de 18:00 a 19:00.

A titora Dª Laura Varela Candamio non impartirá titoría o martes 5 de novembro de 2013. Recuperará dita tutoría os martes 19 e 26 de noviembro de 16:00 a 19:00 horas no despacho 11 da terceira planta. O reparto horario das materias será o seguinte:

 • “Economía Política” do Grao en Dereito: de 17:30 a 19:00 horas.
 • “Economía Política I” del Grao en Ciencias Xurídicas : de 17:30 a 19:00 horas.
 • “Estructura Económica” do Grao en Socioloxía: de 16:00 a 17:30 horas.

O titor D. José Enrique Pérez Rodríguez non impartirá a titoríado venres 25/10/2013. Dita titoría foi recuperada o luns 21/10/2013.

A partir do martes 29 de outubro de 2013 a titora Dª María del Mar Traseira Pena asumira a titorización da materia “Psicología Fisiológica” do Grao de Psicoloxía. Polo tanto o novo horario de titorías de dita titora é o seguinte:

 • “Psicofarmacología” (G. Psicoloxía): de 17:00 a 17:40 horas.
 • “Psicología Fisiológica (G .Psicoloxía): de 17:40 a 18:20 horas.
 • “Biología” do Curso de Acceso a mayores de 25 años: 18:20 a 19 horas.

Debidó á coincidencia horaria das materias  “Derecho Civil II: Obligaciones y Contratos” con “Derecho Constitucional II” do Grao en Dereito, o horario de titoría das materias que imparte Dª Ángela Galván Gallego pasa a ser o seguinte:

 • “Derecho Civil II” .-  De 16:00 a 17:00.
 • “Derecho Civil IV” .- De 17:00 a 18:00.
 • “Derecho Civil III” .-  De 18:00 a 19:00.

A partir do venres 25 de outubro de 2013 a materia ” Prácticas Profesionales III”  do Grao en Educación Social impartirase de 18:00 a 18:30 na aula S2 da planta soto.

A partir do martes 29/10/2013 a titora Dª Laura Varela Candamio impartirá titoría no despacho 11 da terceira planta.

A partir do martes 29/10/2013 o titor D. Antonio Presedo Garazo impartirá titoría no despacho 13 da terceira planta.

O titor D. Rafael Antón Borras non poderá impartir titoría da materia “Historia Contemporánea de España I: 1808-1923”  os días 28/10/2013   e 04/11/2013.  En breve comunicaremos  a data de recuperación.

A partir do xoves 24/10/2013 e para todo o primeiro cuadrimestre as titorías de Dona Yolanda Pérez Sánchez impartiranse na aula 2.5 (segunda planta)

A materia “Geografía de los Recursos Turísticos” do Grao en Turismo modifica o seu horario e terá lugar ás 19:40 horas.

A titora Dª Sofía Rosario Zaera Penas impartirá a súa materia “Fundamentos de Psicobioloxía” do Grao en Psicoloxía de acordo coa seguinte programación:

 • O 22/10/2013, 29/11/2013 e o 28/02/2014 de 16:00 a 20:00 na aula 2.3
 • Os días 10/01/2014, 02/05/2014 e 16/05/2014 non haberá titoría.

O titor D. Juan Carlos Fernández Naviero non poderá impartir titoría o xoves 07/11/2013. Recuperará esta titoría o mércores 20/11/2013 de 17:00 a 19:00 horas no despacho 11 da terceira planta.

O horario de titoría das materias que imparte Dª Carmen Sarceda Gorgoso de 16:00 a 18:00 horas na aula Avip.3 é:

 • 16:00-16:40.- “Historia de la Educación” do Grao en Educación Social e Pedagoxía
 • 16:40-17:20.- ” Prácticas Profesionales I y III” do Grao en Educación Social
 • 17:20-18:00.- ” Historia de la Educación Española” do Grao de Pedagoxía

A titora Dª Mª José González Rodríguez non poderá impartir titoría de  “Historia de la Administración en España” do Grao en Ciencias Xurídicas os días 24/10/2013 e 14/11/2013. Recuperará estas titorías os días 23/10/2013 e 25/10/2013 de 19:00 a 19:30 horas na aula Avip.4.

A titora Dª Mª José Gutiérrez impartirá titoría na aula 2.5 da segunda planta Álvarez  a partir do luns 21/10/2013.

A titora Dª Mª José González Rodríguez non poderá impartir titoría da materia “Historia de la Administración en España” do Grao en “Ciencias Jurídicas” os días 24/10/2013 e 14/11/2013. Recuperará estas titorías os días 23/10/2013  e  25/10/2013  de 19:00 a 19:30 horas na aula Avip.4.

A titora Dª Luisa Cabello López imparte titoría os venres na aula 2.4 co seguinte reparto horario:

 • “Nociones Jurídicas Básicas” do Curso de Acceso a mayores de 25 años de 17:00 a 18:00 horas.
 • “Fundamentos Clásicos de la Democracia y de la Administración” do Grao en Dereito de 18:00 a 19:00.

O titor D. Manuel Leís Fidalgo impartirá titoría no despacho 11 da terceira planta a partir do luns 21/10/2013.

O titor D. Javier Rivas Costa, que imparte titoría da materia “Introducción al análisis de datos” do Grao en Psicoloxía, modifica o seu horario e pasa a ser de 17:00 a 18:00 horas na aula 2.3.

O tutor D. José Henrique Pérez Rodríguez non poderá impartir titoría o venres 25/10/2013. En breve comunicaremos a data de recuperación.

A titora Dª Carmen Sarceda Gorgoso  recuperará a titoría que no se puido impartir o martes 8/10/2013  o mércores  4/12/2013  de 16:00 a 18:00 horas na aula Avip.2.

O titor D. Jorge Vega non poderá impartir titoría o mércores 23/10/2013.  Recuperará dita tutoría o mércores 30/10 de 17:00 a 21:00 horas na aula Avip 1: de 17:00 a 19:00 horas impartirá titoría de “Introducción a la Microeconomía” e de 19:00 a 21:00 de “Microeconomía” ámbalas dúas dos Graos en ADE e Economía.

Por necesidades de espazo no Centro Asociado de lugo  o  titor D. Carlos Fernández Lozano impartirá titoría na aula S.1 da planta soto e non na Aula de Informática o día 16/10/2013.

O titor D. Hilario Flores Macías non poderá impartir titoría o martes 15/10/2013. Recuperará esta titoría o martes 22/10/2013  na Aula de Informática de acordo co seguinte reparto:

 • De 17:00  a 19:00 .- “Psicología de la Memoria”
 • De 19:00 a 21:00 .- “Evaluación Psicológica”

A titora Dª Susana Fernández García non poderá impartir titoría o martes 15/10/2013. Recuperará esta titoría o martes 22/10/2013  na Aula de Exames de acordo co seguinte reparto:

 • De 17:00  a 19:00 .- ” Psicología del Desarrollo II”
 • De 19:00 a 21:00 .- “Psicopatología”

A titora Dª Sonnya Gehring Delgado impartirá titoría da materia “Psicología” do Curso de Acceso na aula Avip-2.

O titor D. Roberto Soto Fernández non impartirá titorías neste primeiro cuadrimestre do curso académico 2013/2014. Será sustituido por Carmen Sarceda e impartirá titoría os venres de 16:00 a 18:00 horas na aula Avip 3. A distribución horaria será a seguinte:

 • “Historia de la Educación Española” (Grado en Pedagogía) .- De 16-16:40.
 • “Historia de la Educación” (Grado en Educación Social) .- De 16:40-17:20.
 • “Prácticas profesionales I y III” (Grado en Educación Social) .- 17:20-18:00.

A titora Dª María del Mar Traseira Pena non poderá impartir titoría o martes 15/10/2013. Recuperará esta titoría o xoves 17/10/2013  de 17:00 a 19:00 horas na aula 2.5.

O titor D. Ángel Manuel Lage García impartirá titoría na aula S. 1 da planta soto a a partir do luns

14/10/2013.

A titora Dª Itziar Sancho Corral impartirá titoría na aula 2.4 a partir do luns 14/10/2013.

A titora Dª Begoña Santos non poderá impartir  titoría os días 24 e 31 de outubro de 2013. Recuperará estas titorías os días 7 e 14 de novembro de 2013 de 17:00 a 21:00 horas na aula 2.3. O reparto horario será o seguinte :

 • “Derecho Penal I”- 17:00 a 18:30
 • “Derecho Penal II”- 18:30 a 20:00
 • “Prácticum” -20:00 a 21:00

A titora Dª. Marta Rodríguez de la Fuente impartirá titoría os venres, non os  mércores tal como estaba previsto. O seu horario seguirá sendo o mesmo e a aula será o despacho 11.

O titor D. José Roberto Soto non poderá impartir a titoría do martes 08/10/2013 por motivos persoais. Comunicarase en breve a data de recuperación.

A titora D. Ángela Galván  non poderá impartir a titoría do martes 08/10/2013 por motivos persoais. Comunicarase en breve a data de recuperación.

A titora Dª Sofía Zaera Penas non impartirá titoría o venres 11/10/2013. Dita titoría será recuperada o xoves 10/10/2013 de 17:30 a 19:30  na aula 2.5.

D. José Antonio López González non poderá continuar titorizandoas seguintes materias:

          Prácticas de la Diplomatura en Turismo.-  Asume a  titorización Dª Ana Isabel Alonso Martínez. O correo electrónico de dita titora é  aialonso@lugo.uned.es

 

          Introducción al Marketing Turístico do Grao en Turismo.-  Asume a titorización Dª Ana Isabel Alonso Martínez, a cal impartirá titoría os martes de 19:40 a 20:40 horas na aula Avip 3.

          Derecho Administrativo e Legislación del Turismo do Grao en Turismo.- Pasa a ser titorizada por D. José Carlos Cuerpo Pérez desde o Centro Asociado de Pontevedra. As titorías terán lugar os xoves de 18:00 a 18:55 horas na  aula Avip.1. O enderezo electrónico de contacto é  jcuerpo@pontevedra.uned.es.

 

La tutora Dª Lydia Platas Ferreiro, a partir de la semana del 24 de marzo, tendrá que modificar su horario de tutoría, por lo que dejará de impartir tutoría los lunes para impartirla los jueves de 16:00 a 18:00 horas, el reparto horario de asignaturas será el mismo.

 

 

Anuncios