Febreiro de 2012

A titora Dª Sonnya Gehring Delgado impartirá titoría da materia “Psicología” do Curso de Acceso o día 14/02/2012 de 17:00 a 18:00 horas.

A titora Dª Itziar Sancho Corral non impartirá titoría o martes 14/02/2012 de “Administración y dirección de Empresas” e “Economía” do Curso de Acceso. Recuperará esta titoría o martes 28/02/2012 de 17:00 a 20:00 horas na aula S.1 da planta soto.

Por motivos de saude o titor D. José Roberto Soto Fernández no poderá impartir a titoría do martes día 07/02/2012.

O titor D. Manuel Leís Fidalgo non impartirá titoría o luns 06/02/2012. Recuperará esta titoría o venres 10/02/2012 de 16:00 a 18:00 horas na aula Avip.1 da planta soto.

A titora Dª Yolanda Pérez Sánchez impartirá titoría o xoves 09/02/2012 de 16:00 a 21:00 horas na aula Avip.1. O día 16/02/2012 non impartirá titoría de “Historia del Arte” do Curso de Acceso, recuperando esta titoría o 09/02/2012 de 16:00 a 17:00 horas. De 17:00 a 18:00 horas impartirá titoría en videoconferencia da materia “Historia del Arte Antiguo en Egipto y Próximo Oriente” e de 18:00 a 19:00 horas impartirá titoría en videoconferencia de “Historia del Arte Contemporáneo: S. XIX”. Tamén recuperará titoría o martes 28/02/2012 de 16:00 a 21:00 horas na aula Avip.4.

D. Manuel Leís Fidalgo non impartirá titoría o luns 06/02/2012. Recuperará esta titoría o venres 10/02/2012 de 16:00 a 18:00 horas na aula Avip.1 da planta soto.

A titora  Dª Mª José Gutiérrez Álvarez recuperará titoría o luns 06/02/2012 de 17:00 a 19:00 horas na aula Avip-1 da planta soto. De 17:30 a 18:30 impartirá videoconferencia á aula de Viveiro da materia “Orígenes y desarrollo del Trabajo Social” do Grao en Trabajo Social.

Xaneiro de 2012

O titor D. Miguel Ernesto Vázquez Méndez cambia a titoría do luns 20/02/2012 ao xoves 23/02/2012 de 19:00 a 21:00 horas na aula 2.4.

A titora Dª Laura Varela Candamio traslada a recuperación da titoría do venres 27 de xaneiro ao venres 10 de febreiro de 16:00 a 20:00 horas no despacho 11 da terceira planta. De 17:00 a 18:20 impartirá webconferencia da materia “Economía Política” do “Grado en Derecho y Ciencias Jurídicas”.

Non haberá titorías do Curso de Acceso 25/45 na semana que vai desde o 30/01/2012 ata o 03/02/2012 xa que haberá as probas de Avaliación Continua. Si que haberá titorías na semana que vai desde o 13/02/2012 ata o 17/02/2012.

A webconferencia da materia “Historia Contemporánea de España I (1808-1923)”  impartirase o mércores 25/01/2012 de 19:00 a 19:40 horas.

A videoconferencia da materia “Introducción a la Economía para el Turismo” impartida pola titora Dª Vanesa Piñeiro Fraga non se impartirá o xoves 26/01/2012. En breve comunicarase a data de recuperación.

A videoconferencia da materia  “Introducción al Análisis de Datos” impartida polo  titor  D. Javier Rivas Costa non se impartirá este mércores 25/01/2012. En breve comunicarase a data de recuperación.

Desde o luns 23/01/2012 ata o xoves 26/01/2012 non se emitirán ou recibirán videoconferencias desde a Aula Universitaria de Foz

A videoconferencia da materia “Historia del Arte S. XIX”  impartida pola titora Dª Yolanda Pérez Sánchez non se impartirá o mércores 26/01/2012. En breve comunicarase a data de recuperación.

A videoconferencia da materia “Biología” do CAD 25/45 impartida pola titora Dª Jacinta Sánchez García non se impartirá o mércores 25/01/2012. En breve comunicarase a data de recuperación.

O titor D. Xaime Requeixo Souto recuperará titoría o venres 10/02/2012 de 16:00 a 20:00 horas na aula Avip.1 da planta soto. De 19:00 a 21:00 horas impartirá videoconferencia da asignatura “Derecho Civil: persona y patrimonio” do Grao en Traballo Social.

O titor D. Carlos José Álvarez Morales, que imparte desde o Centro Asociado de A Coruña a videoconferencia da materia “Derecho Financiero y Tributario II” da Licenciatura en Dereito, non impartirá titoría o martes 24/01/2012. En breve comunicaremos a data de recuperación.

O titor D. Manuel Leís Fidalgo recuperará titoría o luns 23/01/2012 de 17:00 a 21:00 horas. De 17:00 a 19:00 estará na aula 2.2 e de 19:00 a 21:00 na aula 2.5.

O titor D. Roberto Fernández López recuperará titoría da materia “Derecho Financiero y Tributario I” o venres 20/01/2012 de 18:00 a 19:00 horas na aula Avip.1 da planta soto.

A titora Dona Esmeralda Nogueira non poderá asistir á titoría do 17/01/2012 por motivos persoais.

A partir do martes 17/01/2012 o horario da materia “Derecho Financiero y Tributario II” da Licenciatura en Dereito, que se imparte en videoconferencia desde o Centro Asociado de A Coruña polo titor D. Carlos José Álvarez Morales, amplía o seu horario de 19:30 a 21:00 horas na aula Avip. 1 da planta soto.

O mércores 18/01/2012 non se impartirá a titoría da materia “Lógica I” do Grao en Filosofía. Dita titoría recuperarase o luns 23/01/2012 de 19:00 a 20:00 horas na aula Avip.1 da planta soto.

A materia “Introducción al Derecho Procesal” será impartida polo titor D. Ignacio Cardona Cid os xoves de 17:30 a 18:00 horas na aula Avip.4. da planta soto.

A materia “Fundamentos Matemáticos” dos Graos en “Ingeniería Informática” e “Tecnologías de la Información” cambia o seu horario de titoría aos xoves de 17:00 a 17:30 horas.

O titor D. José Enrique Pérez Rodríguez impartirá titoría na aula 2.3 da segunda planta por indisponibilidade de ubicacións o día 20/01/2012.

O titor D. Ángel López Bregua impartirá titoría no despacho 13 da terceira planta por necesidades do Centro o día 20/01/2012.

A titora Dª Sofía Rosario Zaera Penas impartirá titoría na aula 2.4 da segunda planta o día 20/01/2012.

O titor D. José Roberto Soto recupera titoría o luns 16/01/2012 na aula Avip.1. De 17:00 a 19:00 recuperará a titoría de “Historia de la Educación Española” e de 19:00 a 21:00 dos “Practicum” e de “Prácticas profesionales II”.

Dª Esmeralda Nogueira Sánchez non poderá impartir a titoría do martes 10/01/2012 nin a recuperación prevista. Dita titoría, xunto coas horas atrasadas, recuperaranse da seguinte maneira:

  • Martes 17 de xaneiro de 2012: de 17:00 a 21:00.
  • Martes 24 de xaneiro de 2012: de 17:00 a 21:00.

Por motivos de saúde o titor D. Roberto Soto Fernández non poderá impartir as titorías previstas o martes 10 de xaneiro de 2012. En breve nofitificarase a data de recuperación.

A día 01/01/2012 D. Agustín Jesús Pérez Cruz Martín deixou de impartir titorías no Centro Asociado da Uned de Lugo. En breve informaremos do titor que asumirá as súas titorías.

Dª Mª José Gutiérrez Álvarez non impartirá titoría o luns 09/01/2012. Recuperará esta titoría o mércores 18/01/2012 de 16:00 a 18:00 horas na aula Avip.3. De 16:30 a 17:00 impartirá videoconferencia da materia “Orígenes y desarrollo del Trabajo social” do Grao en Traballo Social.

D. Manuel Veiga Onega non impartirá titoría o mércores 11/01/2012. Recuperará esta titoría o luns 16/01/2012 de 19:00 a 21:00 horas no despacho 11 da terceira planta. De 19:00 a 19:45 impartirá webconferencia da asignatura “Derecho Administrativo” do “Grado en Trabajo Social”.

Dª Lydia Platas Ferreiro impartirá titoría o martes 10 de xaneiro de 2012 a partir das 17:00 horas na aula S.2 da planta soto.

D. José Roberto Soto Fernández impartirá titoría da asignatura “Historia de la Educación Española” o martes 10/01/2011 de 17:00 a 19:00 horas en el aula Avip.1.

Dª Laura Varela Candamio non impartirá titoría o venres 13 de xaneiro. Recuperará esta titoría o venres 27 de xaneiro de 16:00 a 20:00 horas no despacho 11 da terceira planta. De 17:00 a 18:20 impartirá webconferencia da asignatura “Economía Política” do “Grado en Derecho y Ciencias Jurídicas”.

Dª Esmeralda Nogueira Sánchez recuperará titoría o martes 10/01/2012 de 17:00 a 19:00 horas na aula 2.3 e de 19:00 a 21:00 horas na aula 2.2.

Decembro de 2011

Dª Yolanda Pérez Sánchez non impartirá titoría o xoves 22 de decembro. En breve comunicaremos a data de recuperación.

Dª Esmeralda Nogueira Sánchez non impartirá titoría o  martes 20/12/2011. En breve comunicaremos a data de recuperación.

Por motivos profesionais Dª Vanessa Piñeiro non impartirá por videoconferencia as materias  “Introducción a la Economía para el Turismo”  e  “Contabilidad Financiera” o xoves 22/12/2011. En breve comunicarase a data de recuperación.

D. Manuel Leís Fidalgo recuperará titoría o xoves 22 de decembro de 17:00 a 19:00 horas na aula 2.5.

D. Xaime Requeixo Souto recuperará titoría o día 22/12/2011 de 19:00 a 21:00 horas na aula Avip. 4. De 20:00 a 21:00 horas impartirá videoconferencia da materia “Dereito Civil, persoa e patrimonio” do Grao en Traballo Social.

D. Agustín Jesús Pérez-Cruz Martín non impartirá titoría o luns 19/12/2011. Recuperará esta titoría o luns  16/01/2011 de 19:30 a 21:30 horas na  aula 2.5.

Doña Elena Rodriguez Cabo non pode impartir o martes 20/12/2011  a titoría por webconferencia da materia “Dereito do Traballo” do Grao de Traballo Social.  Comunicarase a data de recuperación despois do Nadal.

D. Juan Manuel Carballo Lamas non impartirá titoría o martes 20/12/2011. Recuperará a  titoría o xoves 22/12/2011 de 16:00 a 20:00 horas na aula Avip.3. De 16:00 a 17:00 horas impartirá videoconferencia da materia  “Sistemas Operativos”  dos Graos en Enxeñería Informática e Enxeñería das Tecnoloxías da Información.

D. Xaime Requeixo Souto recuperará titoría o día 22/12/2011 de 19:00 a 21:00 horas na aula Avip. 4. De 20:00 a 21:00 horas impartirá videoconferencia da materia “Dereito Civil, persoa e patrimonio” do Grao en Traballo Social.

D. Marcial Rodríguez Toajas recuperará titoría o martes 20 de decembro de 16:00 a 20:00 horas na aula 2.5.

D. Manuel Leís Fidalgo non poderá impartir titoría o luns 19 de decembro. En breve comunicaremos a data de recuperación.

Dª Ana Belén Traseira Pena non impartirá titoría o mércores 14 de decembro. Recupera esta titoría o luns 12 de decembro de 17:00 a 19:00 horas na aula S.2 da planta soto.

D. Antonio Presedo Garazo cambia  a titoría do martes 17 de xaneiro ao luns 16 de xaneiro de 19:00 a 21:00 horas no despacho 11 da terceira planta. De 19:30 a 20:00 impartirá a webconferencia de “Historia Moderna” do “Grado en Historia del Arte”.

D. Carlos José Roda Vázquez  non impartirá titoría o mércores 14 de decembro. Recupera esta titoría o mércores 21 de decembro de 19:00 a 21:00 horas na aula 2.2 da segunda planta.

Dª Carmen Díaz Simón non impartirá titoría o mércores 14 de decembro. Recupera esta titoría o martes 13 de decembro de 17:00 a 19:00 horas no despacho 13 da terceira planta.

D. Ramón José Pérez Menéndez cambia a titoría dos días 21/12/2011 e do 11/01/2012 aos días 19/12/2011 e  09/01/2012 de 19:00 a 21:00 horas no despacho 11 da terceira planta.

D. Henrique Hervés Sayar non impartirá titoría o xoves 15 de decembro. Recuperará esta titoría o mércores 21 de decembro de 19:00 a 21:00 horas na aula 2.4. De 19:45 a 20:20 impartirá a webconferencia da materia “Prehistoria I”  do “Grado en Geografía e Historia”.

As materias “Expresión Gráfica” e  “Diseño Asistido”  dos “Grados en Ing. Eléctrica, Electrónica y Mecánica” titorizadas por D. Alberto Cardama Cid impartiranse  o mércores 21/12/2011 de 19:00 a 21:00 horas e non o mércores 14/12/2011 como estaba previsto.

D. Manuel Leis Fidalgo non poderá asistir á titoría do luns 12 de decembro. Recuperará dita titoría  o xoves 15 de decembro de 17:00 a 19:00 horas na aula 2.5.

Dª Laura Varela Candamio non impartirá titoría o venres 16 de decembro. Recuperará esta titoría os venres 9 de decembro e o 13 de xaneiro de 17:00 a 20:00 horas no despacho 11 da terceira planta. O venres 9 de decembro impartirá webconferencia de 17:00  a 18:20 horas da materia “Economía Política” dos Graos de Dereito e Ciencias Xurídicas.

D. Ramón José Pérez Menéndez non impartirá titoría o mércores 14 de decembro. Recuperará esta titoría o luns 12 de decembro de 19:00 a 21:00 horas na aula 2.4 da segunda planta.

D. Nicolás Asensio Nogales non impartirá titoría o luns 5 de decembro. Recuperará esta titoría o venres 9 de decembro na aula Avip.2 no seguinte horario:
-19:00 – 19:40 .- “Fundamentos Matemáticos de las C. Sociales” do Grao en Turismo
-19:40 – 20:20.- “Matemáticas II” do Grao en ADE

Dª. Vanessa Piñeiro Fraga cambia a titoría do xoves día 1 de novembro ao martes 29 de novembro. O reparto horario das materias (que se recibirán a través de videoconferencia na aula AVIP-2) é o seguinte:
* 19.15 a 19.45 .- “Contabilidade Financiera”
* 19.45 a 20.15 .- “Introducción a la Economía para el Turismo”

D. Xaime Requeixo Souto non poderá impartir titoría o venres 9 de decembro. En breve comunicaremos a data de recuperación.

Por motivos profesionais o titor D. Manuel José Vázquez Pena non poderá impartir a titoría do venres día 2 de decembro.  Dita titoría  recuperarase o luns día 5 de decembro  de 19:00 a 21:00 na aula Avip.1.  A materia “Historia del Derecho Español” impartirase de 20:20 a 21:00 tamén na aula Avip.1.

Os alumnos de “Psicología de la Motivación” deben comunicar á titora que están conectados a través do “chat” indicando o seu nome e apelidos.

A titora Dª Laura Varela Candamio recuperará titoría o venres 2 de decembro de 16:00 a 20:00 horas no despacho 11 da terceira planta. De 17:00 a 18:20 impartirá webconferencia da materia “Economía Política” do “Grao en Dereito e Ciencias Xurídicas”.

Dª Iria Salvador Pérez non poderá impartir titoría o mércores 7 de decembro. Recuperará esta titoría o mércores 14 de decembro de 17:00 a 21:00 horas (de 17:00 a 19:00 na aula 2.2 e de 19:00 a 21:00 na aula 2.4). Impartirá webconferencia da materia “Psicología Social” de 18:15 a 19:45 horas.

Novembro de 2011

Por motivos de saúde Dña. Mª José Gutiérrez Álvarez non poderá impartir a titoría do luns 28 de novembro. Queda pendente a data de recuperación.

D. Marcial Rodríguez Toajas non poderá  impartir a titoría do  martes  29 de novembro por motivos persoais. En breve comunicarase a data de recuperación.

Por motivos de saúde D. Juan Manuel Carballo Lamas non poderá impartir a titoría do martes 22 de novembro. Comunicaremos a data de recuperación o antes posible.

A titora Dª Lydia Platas non poderá impartir a titoría do martes 22 de novembro. Esta titoría será recuperada o xoves 24 de novembro de 19:00 a 21:00 na aula Avip.4. A distribución das materias ese día será a seguinte:
* 19:00 a 19:40 .-  Diagnóstico pedagóxico (G. de Pedagoxía)
* 19:40 a 20:20 .- Diversidade e Igualdade en Educación (G.  de Educación  Social)
* 20:20 a 21:00 .- Outras materias

O martes 22 de novembro celebrarase ás 18:30 horas a segunda sesión de videoconferencia da materia “Diseño de Programas de Desarrollo Social y Cultural”. Dita conexión recibirase na aula Avip.4 da planta soto.

D. Javier Rivas Costa impartirá titoría na aula Avip.1 da planta soto a partir do mércores 23 de novembro.

A materia “Ingeniería de Computadores II”, impartida por D. José Luis Calvo Rolle os mércores  de 18:00 a 19:00 horas, recibirase na aula AVIP-3 a partir do mércores 23 de novembro.

D. Luis Vázquez López cambia temporalmente o seu horario de titoría aos xoves de 19:00 a 20:00 horas na aula Avip.2 da planta soto.

Por motivos de saúde o titor D. Alberto Cardama Cid non poderá impartir a titoría do mércores  16 de novembro. En breve comunicaremos a data de recuperación.

Dª María del  Mar Muñoz Prieto cambia a titoría do venres 25 de novembro ao luns 21 de novembro  de 18:00 a 20:00 horas. De 18:00 a 18:40 impartirá en videoconferencia “ Métodos y técnicas de investigación en las C. Sociales” do Grao en C. Políticas, e  de 18:40 a 19:20 impartirá “Fundamentos de Investigación” do Grao en Psicoloxía.

As materias  de D. Jesús López Rodríguez serán titorizadas  a partir do venres 25 de novembro  por Dª. Laura Varela Candamio. Esta titora cambia o  horario de titoría dos venres  de 17:00 a 19:00 horas no despacho 11 da terceira planta.  De 17:00 a 17:40 impartirá webconferencia da asignatura “Economía Política” do ”Grao en Dereito e Ciencias Xurídicas”. O venres 18 de novembro non haberá titoría de D. Jesús López Rodríguez.

A materia  “Derecho Financiero y Tributario II”  da licenciatura en Dereito Plan (2000) será titorizada desde o Centro de A Coruña.  Recibirase dita  titoría por videoconferencia os martes de 20:00 a 21:00 na aula  Avip.1.

D. Jesús López Rodríguez non poderá asistir á titoría do venres 11/11/2011. En breve comunicaremos a data de recuperación.

D. Juan Manuel Carballo Lamas impartirá titoría de “Sistemas Operativos” na aula Avip.4 da planta soto de 16:00 a 16:45. A partir desa hora impartirá o resto das súas titorías na aulaS.1 tamén da planta soto.

A materia “Derecho Financiero y Tributario I” do “Grado en Derecho” recibirase por videoconferencia  desde o Centro Asociado de Ourense os venres de 16:00 a 17:00 horas na aula Avip.1 da planta soto.

Dª Sofía Rosario Zaera Penas modifica o seu horario de titoría e pasa a ser de 17:30 a 19:30 horas na aula S.3 da planta soto. Toda a información relativa á titoría das súas materias comunicarase a través dos foros de titoría habilitados na plataforma ALF.

Por motivos de saúde a titora Dª Reyes Rodríguez Rodríguez non poderá impartir a titoría do martes 8 de novembro. A recuperación será o próximo martes día 15 de novembro de 19:00 a 21:00 no despacho 11.

D. Agustín Jesús Pérez-Cruz Martín cambia definitivamente  o seu horario de titoría pasando a ser os luns de 19:30 a 21:30 horas.

D. Juan Carlos Fernández Naveiro cambia a titoría do día 24/11/2011 ao 23/11/2011 de 17:00 a 19:00 horas.

D. Miguel Ernesto Vázquez Méndez non  impartirá titoría o luns  14/11/2011. Recuperará esta titoría o xoves  10/11/2011 de 19:00 a 21:00 horas na aula 2.4 da segunda planta.

D. Jesús López Rodríguez non poderá impartir titoría o venres 4 de novembro. En breve comunicaremos a data de recuperación.

D. Nicolás Asensio Nogales non recuperará titoría o venres 4 de novembro de 19:40 a 20:20 horas na aula Avip.1 da planta soto, senón  o venres 11 de novembro.

A  titora Dª Mercedes Lamela López non impartirá titoría o mércores 2 de novembro por enfermidade. En breve comunicaremos a data de recuperación.

D. Duarte Santamarina Ríos cambia a titoría do mércores 09/11/2011  ao  venres  11/11/2011 de 17:00 a 19:00 horas no despacho 11 da terceira planta.

D. Miguel Guerra Rodríguez, que imparte a materia “Psicología del Desarrollo” do “Grado en Educación Social” e “Grado de Pedagogía”, recuperará titoría o venres 4 de novembro de 19:00 a 21:00 horas na aula Avip. 3.

Outubro de 2011

D. José López Riopedre non impartirá titoría o xoves 27/10/2011. Recuperará esta titoría o luns 31/10/2011 de 17:00 a 19:00 horas na aula 2.2 da segunda planta.

D. Juan Manuel Carballo Lamas recuperará titoría o lun 31 de outubro de 16:00 a 18:00 horas na aula S.1 da planta soto.

Doña Begoña Sánchez Roura impartirá titoría o 24 de outubro na aula Avip.2

D. Fernando Martínez Arribas recuperará titoría mañá mércores de 17:00 a 19:00 horas na aula Avip 1 da planta soto.

Don Miguel Guerra Rodríguez, que imparte titoría por videoconferencia ao Centro Asociado de Lugo da asignatura “Psicología del Desarrollo” dos Grados en “Educación Social”  e “Pedagogía”, non poderá impartir titoría o venres 21 de outubro. En breve comunicarase a data de recuperación.

O titor D. Fernando Martínez Arribas non  impartirá titoría o martes 18 de outubro.  Recupera dita titoría o xoves 20 de outubro  de 19:00 a 21:00 horas na aula Avip 2 da planta soto. De 19:00 a 19:40 impartirá a  materia  “Teoría del Estado Constitucional”  do Grao en Dereito, de 19:40 a 20:20 “Estado Constitucional” do Grao en Traballo Social e de 20:20 a 21:00 “Derecho Constitucional II” do Grao en Dereito e Ciencias Xurídicas.

Dª Fuensanta Otero Beltrán non impartirá titoría o martes 18 de Octubre. Recuperará dita titoría o mércores 19 de outubro de 17:00 a 19:00 horas na aula AVIP 1.

D. Manuel José Vázquez Pena impartirá titoría excepcionalmente no despacho 11 da terceira planta o venres 14 de outubro.

D. Xaime Requeixo Souto impartirá titoría excepcionalmente na aula S.1 da planta sótano o venres 14 de outubro.

Aínda que a titora Dª Sofía Rosario Zaera Penas  impartirá titoría os venres  de 19:30 a 21:30 horas, esta titora non poderá  impartir titoría o venres  14 de outubro.  En breve comunicarase a data de recuperación.

Jesús López Rodríguez non  impartirá titoría  o venres  14/10/2011. Recuperará dita titoría o venres 28/10/2011 de 17 a 21 horas no despacho 11 da terceira planta. De 19:00 a 20:20 horas impartirá titoría en Conferencia On-line da asignatura “Economía Política” do Grao en “Derecho y Ciencias Jurídicas”.

Normal
0

21

false
false
false

ES
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tabla normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}

Dª. Vanessa Piñeiro Fraga cambia a titoría do xoves día 1 de novembro ao martes 29 de novembro. O reparto horario das materias (que se recibirán a través de videoconferencia na aula AVIP-2) é o seguinte:
* 19.15 a 19.45 .- “Contabilidade Financiera”.
* 19.45 a 20.15 .- “Introducción a la Economía para el Turismo”.

Normal
0

21

false
false
false

ES
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tabla normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}

Con fecha 01/01/2012 D. Agustín Jesús Pérez Cruz Martín ha dejado de impartir tutorías en el Centro Asociado de la Uned de Lugo, en breve les informaremos del tutor que asumirá sus tutorías.

Anuncios