Maio de 2013

A recuperación da titoría de Begoña Sánchez Roura, programada para o luns 27/05/2013, cancélase por motivos profesionais  e recuperarase o venres 31/05/2013 de 16:00 a 18:00 na aula Avip 4.

A titora Mª José Vega Buján recuperará titoría o luns 13 de maio de 19:00 a 21:00 na aula AVIP 2 da titoría correspondente ao mércores 08/05/2013.

O titor Roberto González Rouco cancela a súa tutoría do xoves 16/05/2013 e adiántaa ao mércores 15/05/2013 de 19:00 a 21:00 no despacho 14.

A titora Rosa Ricoy cancela a titoría do xoves 16/05/2013 e recupéraa o o xoves 30/05/2013 co seguinte horario:
De 16:00 a 18:00

 • “Política Social”
 • “Relaciones Internacionales II”
 • “Filosofía del Derecho”

De 18:00 a 20:00

 • “Teoría del Estado I”
 • “Teoría del Estado II”

O titor Alberto Cardama Cid cancela a titoría do mércores 15/05/2013. Recuperará dita titoría o martes 28/05/2013 no mesmo horario na aula S2 (planta soto).

A titora Dona Begoña Sánchez Roura cancela as titorías dos días 16/05/2013 e 30/05/2013. Ditas titorías serán recuperadas os días 13/05/2013 e  27/05/2013 de 16:00 a 18:00. A distribución será a seguinte:

 • “Teoría del Trabajo Social con grupos” de 16:00 a 17:00 na aula AVIP2.
 • “Trabajo Social con Comunidades” de 17:00 a 18:00 na aula S1.

A titora Ángela Galván cancela a titoría dos días 16/05/2013 e 30/05/2013. Ditas tutorías serán recuperadas os días 13/05/2013 e 27/05/2013 de 19:00 a 21:00 na aula habitual (despacho 13).

O titor Julián Dorado de la Calle cancela a titoría do mércores 08/05/2013 e recupéraa o seguinte mércores 15/05/2013 de 16:00 a 18:00.

O titor Luis Vázquez cambia a titoría da materia “Introducción a la Ingeniería de Software” do mércores 08/05/2013  ao venres 10/05/2013 de 17:00 a 18:00 na aula S1 (planta soto).

O titor  Julián Dorado de la Calle cancela a titoría do mércores 08/05/2013 e  recuperaraa o seguinte mércores 15/05/2013 miércoles de 16:00 a 20:00. As materias quedan distribuidas da seguinte maneira:
De 16:00 a18:00 :

 • Teoría de los Lenguajes de Programación.
 • Estrategias de Programación y Estructuras de Datos.
 • Lenguajes de Programación.

De 18:00  a 20:00:

 • Fundamentos de Inteligencia Artificial.
 • Programación Orientada a Objetos.

A titora Dona Vanesa Piñeiro modifica o horario de titorías do 02/05/2013 quedando da seguinte maneira:

 • “Gestión Financiera” de 20:00 a 20:30.
 • “Contabilidad Básica” de 20:30 a 21:00.

A titora Dona Marta Rodríguez De la Fuente cambia o día de titoría aos mércores, sendo este cambio ata final de curso. Ditas titorías terán lugar

 • De 17:00 a 18:00 aula 2.5 (2ª planta).
 • De 18:00 a 19:00 aula S1 (planta soto).

A titora Dª. Mª Luisa Cabello adianta a titoría correspondente ao venres 03/05/2013 ao xoves 02/05/2013 no mesmo horario na aula 2.4.

O titor D. Manuel Vázquez Pena adianta a titoría correspondente ao venres 03/05/2013 ao xoves 02/05/2013 no mesmo horario e na aula S1(planta soto)

Abril de 2013

A titoría de “Estadística Aplicada al Turismo” impartida desde A Coruña por María Ángeles Fernández Sotelo deixa de impartirse a través de streaming para empezar a ser recibida por videoconferencia no Centro Asociado de Lugo.

O titor Pablo Varela Sotelo recupera  titoría da materia “Lógica II” o luns  22/04/2013 de 16:00 a 17:00.

A titoría de “Derecho Financiero y Tributario II” cancelada o martes 16/04/2013 será recuperada o luns 29/04/2013  de 19:00 a 20:00 na aula Avip3.

A titora dona Fuensanta Otero non impartirá titoría presencial o día 23/04/2013 no Centro de Lugo. Dita titoría recibirase por videoconferencia desde Foz de 19:00 a  21:00. O reparto será o seguinte:

 • Pedagogía Social y Educación permanente(diplomatura) de 19:00 a 19:30
 • Educación para la Salud de 19:30 a 20:00
 • Animación Sociocultural de 20:00 a 20:30
 • Educación Permanente de 20:30 a 21:00

A titora dona Fuensanta Otero non impartirá titoría presencial o día 16/04/2013 no Centro de Lugo. Dita titoría recibirase por videoconferencia desde Foz de 19:00 a  21:00. O reparto será o seguinte:

 • Pedagogía Social y Educación permanente(diplomatura) de 19:00 a 19:30
 • Educación para la Salud de 19:30 a 20:00
 • Animación Sociocultural de 20:00 a 20:30
 • Educación Permanente de 20:30 a 21:00

Por motivos profesionais a titora Itziar Sancho Corral non poderá impartir a titoría do luns 22/04/2013. Esta titoría será recuperada o martes 23/04/2013 de 17:00 a 19:00 na aula de informática.

O titor D. José Mourelle Cillero non poderá asistir ás titorías do 15/04/2013. Ditas titorías serán recuperadas o mercores 17/04/2013 á hora habitual no despacho 14 (3ª planta).

A titoría da materia “Derecho Financiero y Tributario I” impartida desde Ourense non se poderá recibir o venres 19/04/2013. Esta titoría será recuperada o xoves 25/04/2013 ás 20:00 horas na aula Avip1.

O titor Don Xaime Requeixo Souto cancela a titoría do venres 12/04/2013 e recuperaa o  19/04/2013 coa seguinte distribución horaria:

 •     “Derecho de los Servicios Públicos Sociales”:  de 17:15 a 18:00 e de 19:45 a 20:30 na aula Avip 2.
 •     “Derecho Civil I: Parte general, persona y familia”: de 18:00 a 18:45 e de 19:00 a 19:45 no despacho 11(3ª planta).
 •     “Derecho Civil: Familia”:  de 20:30 a 21:00 e de 21:00 a 21:30 na aula Avip 2.

A titora Dona María José Vega Buján ampliará 1 hora as titorías dos días 17 e 24 de abril de 2013. Polo tanto a titoría da materia “Estadística aplicada a la educación” será de 18:00 a 20:00 na aula AVIP 4.

Don Jorge Vega non poderá asistir á titoría  do mercores 03/04/2012. Recuperará dita titoría o seguinte mércores 10/04/2013 xunto coa titoría habitual comezando unha hora antes e estando, polo tanto, de 16:00 a 20:00.

Don Manuel Veiga Ónega cancela as titorías dos días 10/04/2013 e 17/04/2013. Ditas titorías recuperaranse os días 03/04/2013 e 24/04/2013 de 16:00 a 17:00 na mesma aula.

Marzo de 2013

Don Luis Vázquez López non poderá asistir á titoría do mércores 20/03/2013. Recuperará dita titoría o 21/03/2012 no mesmo horario na aula 2.5 de 18:00 a 19:00, e na Avip1 de 19:00 a 21:00.

Dª. Yolanda Pérez cambia a titoría do mércores 20/03/2013 ao 21/03/2012 no mesmo horario e na aula 2.4.

A titora Dona Mª Fuensanta Otero recuperará a titoría do día 12/03/2012 o xoves 14/02/2013 no mesmo horario e tamen na mesma aula AVIP-4.

O titor D. Juan Carlos Fernández Naveiro cambia a titoría do xoves 04/03/2013  ao luns 08/04/2013 na hora habitual.

O titor Henrique Hervés recupera titoría o mércores 13/03/2013 no horario habitual na aula 2.2.

A titora Dª María José Gutiérrez Álvarez non poderá impartir a titoría do luns 11/03/2013.  Informarase o antes posible a data de recuperación.

O titor Carlos José Roda cambia as titorías do mércores 13/03/2013 ao xoves 14/03/2013 no mesmo horario.

A titoría de Jorge Vega “Análisis Económico del Turismo” cambia  o seu horario para todo este 2º semestre sendo o mesmo día martes pero de 16:30 a 17:15.

As titorías impartidas por Dona Vanesa Piñeiro Fraga quedan definitivamente co seguinte horario:

 • “Gestión Financiera”: xoves de 18:30 a 19 horas
 • “Contabilidad Básica”: xoves de 20:00 a 20:30 horas.

O titor Don Fernando Martínez Arribas cambia a titoría do día  23/03/2013 de abril ao luns 22/03/2013 á mesma hora na aula S3 da planta soto.

O titor D. Manuel Carballo recupera titorías no despacho 13 (3ª planta) nas seguintes datas:
Día 12/03/2013:
“Bases de datos”: de 18:00 a 18:40 h.
“Ingeniería de Computadores III”: de 18:40 a 19:00 h.
Día 19/03/2013:
“Ingeniería de computadores I”: de 18:00 a 18:40.
“Procesadores de Lenguaje II”: de 18:40 a 19:00

As titorías do luns 04/03/2013 que imparte o titor Nicolás Asensio quedan suspendidas por motivos profesionais. En breve comunicarase a data de recuperación.

A titora Dona Fuensanta Otero  modifica o horario para todo o 2º semestre das seguintes materias:

 • “Educación para la salud”.- De  17:30 a 18:00 horas.
 • “Animación Sociocultural”.-  de 18:00 a 18:30 horas.

D. Manuel Leis Fidalgo non poderá asistir á titoría do luns 04/03/2012 por motivos profesionais. Dita titoría será recuperada o martes 05/03/2013 co mesmo horario e aula, é dicir, de 19:00 a 21:00 na aula 2.5.

Febreiro de 2013

A materia “Ecuaciones Diferenciales” impartida polo titor Duarte Santamarina cambia o horario de para todo este 2º semestre pasando a ser os mércores  17:00 a 18:00 a partir do  27/02/2013.

O titor D. Manuel Leis Fidalgo recupera titoría o xoves 28 /02/2013  de 17:00 a 19:00  na aula 2.4.

A titora Dona Ángela Galván Gallegos suspende a titoría do 21/02/2011 por motivos de saúde. En breve comunicarase a data de recuperación.

A titoría da materia “Corrientes e Instituciones Contemporáneas de la Educación” impartida por Aida Menéndez e emitida por webconferencia pasa a ser recibida por videoconferencia a partir do martes  26/02/2013  na aula Avip2 de 17:00a 18:00.

As titorías impartidas por Dona Mª del Mar Muñoz Prieto quedan canceladas por motivos de saúde ata novo aviso. Intentarase xestionar o antes posible a titorización das mesmas.

O titor D. Julián Dorado de la Calle retrasa unha hora as súas titorías do día 20/02/2013  polo que o horario será de 18:00 a 20:00.  A distribución das materias será a seguinte:

 • “Teoría de los lenguajes de programación” .- De 18:00 a 19:00h.
 • “Estrategias de programación y estructuras de datos” .- De 18:00 a 19:00h.
 • “Lenguajes de programación” .- De 19:00 a 20:00h.
 • “Fundamentos de inteligencia artificial” .- De 19:00 a 20:00h.
 • “Programación orientada a objetos” .- De 19:00 a 20:00h.

Por motivos profesionais o titor D. José Antonio Mourelle Cillero non impartirá a titoría do luns 18/02/2013. Esta titoría será recuperada o martes 19/02/2013  de 19:00 a 21:00 na aula 2.2.

A titora Dona María del Mar Muñoz Prieto non poderá impartir as titorías do venres 08/02/2012 por motivos de saúde.

O titor D. Enrique José Varela Álvarez adianta a titoría do venres 08/02/2012 ao xoves 07/02/2012 de 16:00 a 18:00.

A titora Dona Laura Varela Candamio non impartirá a titoría do mercores 06/02/2012. Tampouco poderá  recuperar dita titoría o venres 08/02/2012  tal como estaba programado. En breve será asignada unha nova data de recuperación.

A titora Dona Lydia Platas Ferreiro cambia o horario da titoría do luns  04/02/2012  para o mesmo día pero de 19:00 a 21:00 h na aula Avip2.

A titora Dona Ana Isabel Alonso Martínez suspende a titoría do martes 05/02/2013 para ser recuperada o 06/02/2013 de 19:00 a 19:50 na aula Avip1.

A titora Dona Vanesa Piñeiro non pode asistir á titorría do  07/02/2013. Recuperará dita titoría o venres 08/02/2013 de 17:00 a 18:00 na aula Avip4 quedando o reparto de materias da seguinte maneira:

 • Contabilidad Financiera de 17:00 a 17:30.
 • Introducción a la Economía para el Turismo de 17:30 a 18:00.

Dona Lydia Platas Ferreiro cambia o horario da titoría do luns 04/02/2013 para o mesmo día pero de 19:00 a 21:00  na aula Avip2.

A titora Dona Ángela Galván Gallegos adianta a titoría do xoves 07/02/2013 ao martes 05/02/2013 de 17:00 a 19:00 no despacho 13.

O titor D. Antonio Presedo Garazo recuperará titoría o luns 04/02/2013  de 17:00 a 19:00 no despacho 13.

A titoría do profesor D. José López Riopedre do  xoves 07/02/2013 suspéndese e será recuperada o luns 04/02/2013 na  aula S1 de 17:00 a 19:00.

O titor D. Juan Carlos Fernández Naveiro adianta por motivos profesionais  a titoría do xoves 07/02/2013 ao luns 04/02/2013 no despacho 11 de 17:00 a 19:00.

Xaneiro de 2013

Por motivos profesionais a titora Mª Fuensanta Otero Beltrán non poderá impartir as titorías do martes 22/01/2013.  Esta titoría será recuperada o xoves 24/01/2013 de 17:00 a 19:00 na aula Avip1.

As titorías de Dona Susana Fernández García do 28/01/2013 quedan suspendidas debido ao temporal de neve. Recuperará dita titoría o día o venres 08/02/2013 de 17:00 a 19:00 no despacho 14 (3ª planta).

As titorías de Don Hilario Flores Macías do 28/01/2013 quedan suspendidas debido ao temporal de neve. Recuperará dita titoría o día o venres 08/02/2013 de 17:00 a 19:00 no despacho 11 (3ª planta).

Por motivos profesionais a titora dona Laura Varela Candamio non impartirá a titoría do mércores 23/01/2013. Dita  titoría será recuperada o xoves 24/01/2013 de 18:00 a 20:00 horas  no despacho 14.

O titor D. Roberto Soto non poderá impartir a titoría do martes  22/01/2013 debido a causas metereolóxicas. Queda pendente comunicar a data de recuperación.

O titor D. Juan Manuel Carballo Lamas non poderá impartir a titoría do martes  22/01/2013 debido a causas metereolóxicas. Queda pendente comunicar a data de recuperación.

A titoría de D. Antonio  Presedo Garazo do martes 22/01/2012 queda cancelada por motivos meteorolóxicos.

O titor D. Marcial Rodríguez Toajas cambia a titoría do martes 22/01/2013 ao xoves 24/01/2013 na aula 2.4 de 16:00 a 18:00h.

O titor D. Juan Aurelio Montero Sousa impartirá o luns 21/01/2013 as súas materias no seguinte horario para non solapar a titoría de  “Financiero y Tributario II” de  Carlos José Álvarez Morales:

 • 19:00 a  20:00 .-“ Internacional Público”.
 • 20:00 a 20:30  .- “ Fundamentos del Derecho Administrativo”.
 • 20:30 a 21:00  .- “ Derecho Administrativo”.

D. Miguel Ernesto Vázquez Méndez suspende a titoría do luns  11/01/2013 por motivos profesionais. Será recuperada o xoves 14/02/2013 de 19:00 a 20:00 na aula 2.2 .

A titora Dona Mª Fuensanta Otero Beltrán non poderá impartir a titoría do martes 15/01/2012. Esta titoría será adiantada ao lunes 14/01/2013 de 16:00 a 17:40 na aula  Avip.1.

O titor Don Carlos Alvarez Morales (Derecho Financiero y Tributario II) cambia a  titoría do día 15/01/2013 debido a motivos de viaxe ao luns 21/01/2013 de 20:00 a 21:00.

A titora Dona Mercedes Lamela López non poderá asistir as titorias do 08/01/2013 por motivos familiares. En breve comunicarase a data de recuperación.

Decembro de 2012

A titora Dona Vanesa Piñeiro Fraga non impartirá a titoría do xoves 20/12/2013  por motivos profesionais. Esta tutoría será recuperada os xoves 10 e 17 de xaneiro no seguinte horario:

 • “CONTABILIDAD FINANCIERA (G.TURISMO)”.- De 20:00 a 20:45.
 • “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA PARA EL TURISMO (G.TURISMO)”.- De 20:45 a 21:30

A titoría do día 20/12/2012 do titor José Antonio Mourelle Cillero distribuirase da seguinte maneira:

 • “Derecho Administrativo II”.- De 17:00 a 18:00.
 • “Instituciones de la U.E. “.-  De 18:00 a 19:00.

A titora Dª. María Esther Rodríguez Dono  suspende a titoría  do mércores  19/12/2012. Dita titoría será recuperada  o venres 14/12/2012 na aula S1 de 19:00 a 21:00h.

O titor D. Juan Manuel Carballo Lamas non poderá asistir á titoría do día 18/12/2012. Recuperará dita titoría o mercores 19/12/2012 na aula Avip 2 de 19:00 a 21:00h.

Dª Elena Rodríguez Cabo non impartirá titoría o martes 11/12/2012 por motivos profesionais. Dita titoría  será recuperada o martes 18/12/2012 e o martes 08/01/2013  de 18:00 a 18:45 na Avip 3.

A materia “Textos literarios del Siglo de Oro” impartida pola titora Dona Loreto Blanco pasa a emitirse de 19:30 a 20:00 a partir do 11/12/2012.

Mª Itziar Sancho Corral recupera titorías  o 10/12/2012  de 17:00 a 19:00h na aula Avip 1.
O titor D. José Antonio López González non impartirá  titoría o mércores de 12/12/2012 por motivos de saúde.  Dita titoría será recuperada o mércores 19/12/2012  de 17:00 a 21:00 na aula Avip 3.

As titorías impartidas por D. Roberto Fernández López desde o Centro de Ourense quedan suspendidas por peche do Centro Asociado de Ourense en dita xornada.

O titor Carlos Álvarez Morales fará unha titoría de recuperación o  luns 17/12/2012 de 17:00 a 18:00h na aula Avip1. Esta titoría impártese por cortesía do titor, do Centro Asociado de A Coruña e por petición do alumnado de Lugo.

Dña. Begoña Sánchez Roura suspende a titoría do xoves 20/12/2012 por motivos profesionais.  Será recuperada o martes 18/12/2012  de 16:00 a 18:00 na aula Avip 3,  quedando distribuídas as materias da seguinte maneira:

 • “Introducción a los Servicios Sociales”, de 16:00 a 16:45h.
 • “Fundamentos de Trabajo Social”, de 16:45 a 17:30h.
 • “Sistema Público de Servicios Sociales”, de 17:30 a 18:00h.

Dona Mª Itziar Sancho Corral recupera a titoría o  día  10/12/2012 de 17:00 a 19:00h na aula Avip 1.

Elías Paz Álvarez  recupera titoría o día día 13/12/2012 de 17:00 a 19:00h na aula S1.

D. José Roberto Soto Fernández  non poderá asistir ás titorías do martes 04/12/2012. En canto sexa posible comunicaremos a data de recuperación.

O titor Don Manuel Gromaz suspende a titoría do venres 07/12/2012 e adiántaa para o mércores 05/12/2012 de 17:00 a 19:00 no despacho 14 (3ªplanta).

Dª. Sofía Rosario Zaera Penas adianta a titoría do venres 07/12/2012 para martes 04/12/2012 de 18:00 a 20:00 horas na aula 1.5.

Novembro de 2012

A partir do 27/11/2012 D.  Antonio Presedo Garazo impartirá titorías no despacho 11 da 3ª planta no mesmo horario e día establecidos.

A partir do 27/11/2012  Dª. Reyes Rodríguez Rodríguez impartirá titorías na aula 2.3 (2ª planta) no mesmo horario e día establecidos.

Dª Itziar Sancho Corral non poderá impartir a titoría do 2711/2012  por motivos persoais. Queda pendente indicar a data de recuperación.

O titor Ángel López Bregua non pode asistir á titoría do 30 de novembro por motivos profesionais. Recuperarase o día 03/12/2012 de 17:00 a 19:00 no despacho 11.

A titora Dª. Begoña Sánchez Roura anula a titoría do xoves día  22/11/2012 por motivos profesionais, sendo recuperada o martes 27/11/2012 de 16:00 a 18:00 na aula Avip 1. A distribución das materias será a seguinte:

 • “Introducción a los Servicios Sociales”, de 16:00 a 16:45.
 • “Fundamentos de Trabajo Social”, de 16:45 a 17:30.

A titora Dª Laura Varela Candamio non poderá  impartir as titorías do mércores  14 de novembro por motivos profesionais. Dita titoría recuperarase o luns 10/12/2012 no horario habitual da materia.

Cambio de titorías da  titora  Dª. Sofía  Rosario Zaera Penas:

 • A do venres  día 23/11/2012 queda suspendida por motivos de saúde  e  será recuperada o xoves día 22 de novembro no mesmo horario.
 • A do venres  30/11/2012 queda suspendida por motivos profesionais  e será recuperada o xoves  29 de novembro no mesmo horario.

Aclaración sobre o horario das titorías de Dona María del Mar Muñoz Prieto:

 • 16:00 a 16:45 .-  “Métodos y Técnicas de Investigación en CC.Sociales”
 • 16:45 a 17:30 .-  “Fundamentos de Investigación”

Suspéndese a  titoría de Don Marcial Rodríguez Toajas do martes 13/11/2012 por motivos profesionais. A data de recuperación queda fixada para o xoves 15/11/2012 de 17:00 a 19:00 na aula 2.4.

O titor Don Manuel Veiga Ónega cambia os horarios das seguintes materias:

 • Introducción al Derecho Procesal .- Cambia de 17:00 a 17:45.
 • Derecho Constitucional .- Cambia de 18:30 a 19:00.
 • Derecho constitucional III .-  Cambia de 17:45 a 18:30.

A titora Dona Rosa Ricoy non poderá asistir ás titorías do xoves 8/11/2012. Ditas titorías recuperaranse o martes 13/11/2012 no despacho 14 da terceira planta.

A titora Dona Marta Rodríguez de la Fuente non poderá impartir titoría os mércores 7 e 14 de novembro por causas profesionais. Ditas titorías recuperaranse os mércores 5 e 12 de decembro de 19:00 a 21:00 horas.

O titor Don José López Riopedre non impartirá titorias no mes de novembro de 2012. Recuperará ditas titorías os días 10 e 17 de novembro de 17:00 a 19:00 na aula S.1.

A titora Dña. Yolanda Pérez Sánchez non poderá asistir as titorías dos días 6 e 20 de novembro, e 4 e 11 de decembro.  Ditas titorías recuperaranse os días 8 e 22 de novembro, e 13 de decembro. Cada asignatura terá unha duración adicional de 12 minutos. O horario de cada titoría sería o seguinte:

 • Historia del Arte (Curso de Acceso) .-  16:00 a 17:12h  
 • Historia del Arte Antiguo en Egipto y Próximo Oriente .- 17:12 a 17:54h
 • Últimas tendencias del Arte .- 17:54 a 18:36h
 • Historia del Arte Contemporáneo: Siglo XIX .- 18:36 a 19:18h
 • Historia del Arte de la Antigua Edad Media .-  19:18 a 20:00h

Outubro de 2012

A distribución definitiva das titorías de Don Manuel  Leis Fidalgo na aula 2.5 é a seguinte:

 • 19:00 a 20:00 .-   Física I.
 • 20:00 a 21:00 .-   Fundamentos Físicos de la Informática.

O titor D. Juan Carlos Fernández Naveiro non poderá impartir titoría o próximo xoves 8 de novembro  por causas profesionais. Dita titoría recuperarase o luns  12 de novembro  de 17:00 a 19:00 horas.

As materias de María Luisa Cabello López  terán 20 minutos máis de duración  o venres 26/10/2012.  Polo tanto as materias posteriores comezarán 20 minutos máis tarde.

As materias de Manuel José Vázquez Pena  terán 20 minutos máis de duración  o venres 26/10/2012.  Polo tanto as materias posteriores comezarán 20 minutos máis tarde.

A titora Dª Begoña Santos Fernández non poderá impartir as titorías do xoves 25/10/2012 por motivos profesionais. A recuperación da titoría terá lugar o 08/11/2012 de 19:00 a 21:00 horas na aula 2.5.

A titora Mª del Mar Traseira Pena non poderá impartir por motivos persoais a titoría de “Biología” (Curso de Acceso) o día 22 de outubro. Dita titoría será recuperada o xoves 25 de outubro de 16:00 a 17:00 no despacho 14.

O mércores 24 de outubro de 18:00 a 20:00 terá lugar a primeira sesión de videoconferencia da materia “Diseño de Programas de Desarrollo Social y Cultural” do Grao en Educación Social” impartida por Tiberio Feliz Murias.

A titora Dona Mercedes Lamela López non poderá impartir titoría o mércores 17 de outubro por causas profesionais. En breve comunicarase a data de recuperación.

Excepcionalmente a  titoría da materia  “Nociones Jurídicas Básicas” terá lugar o venres día 19 de 17:00 a 18:00 h.

Excepcionalmente  a materia “Historia del Derecho Español”  terá lugar o venres  19 de outubro  de 17:00 a 18:00h.

A titoría da materia “Pedagogía Social” emitida desde Monforte  terá unha duración de 30 minutos os martes de 19:00 a 19:30.

Finalmente a  materia “Matemáticas” do Curso de Acceso será titorizada por Duarte Santamarina (mércores de 17:00 a 18:00) mentres que “Matemáticas aplicadas a la Ciencias Sociales” será impartida por Miguel Ernesto Vázquez Méndez (luns de 19:00 a 20:00).

A titora Mª Loreto Blanco Rodríguez  non poderá impartir titoría o mércores 17 de outubro  pola  “Inauguración del Curso Académico” en Monforte. Será recuperada o venres  19 de outubro  de 19:00  a 20:00. A titora comunicará  a invitación á sesión de Conferencia On-line.

O titor José López Riopedre non poderá impartir titorías no mes de novembro por motivos profesionais. Ditas titorías recuperaranse no mes de outubro os días 22 e 29 en de 17:00 a 19:00 na aula 2.2.  Haberá tamén dúas sesións de recuperación no mes de decembro. En breve comunicaranse as datas correspondentes.

A titora Dª Lydia Platas Ferreiro non poderá impartir titorías os luns 22 e 29 de outubro por motivos profesionais. Ditas titorías serán recuperadas os venres 26 de outubro e  2 de novembro de 17:00 a 19:00 na aula Avip.4.

A titora Dª María del Mar Muñoz Prieto non poderá impartir titoría o venres 19 de outubro por motivos profesionais.  Esta titoría será recuperada  o xoves 25 de outubro de 16:00 a 18:00 na aula Avip.2.

Anuncios