Horarios de prácticas (realizadas en Lugo ou noutros centros asociados concertados)

En caso de que a prácticas deba realizalas noutro centro asociado consulte a información  no calendario de prácticas destes centros:

UNED CORUÑA:

https://qinnova.uned.es/archivos_publicos/qweb_paginas/4185/horariopracticasgrados201314v1.pdf

UNED PONFERRADA:

http://www.ponferrada.uned.es/images/documentos/practicas2013_14%20para%20web%20centro%20asociado.pdf

UNED PONTEVEDRA:

https://qinnova.uned.es/archivos_publicos/qweb_paginas/4133/calendariopracticasprimercuatrimestre9102.pdf

Se desexa realizar as prácticas nalgúns destes centros debe comunicalo á secretaría do Centro  a través do correo electrónico info@lugo.uned.es e coordinadoracademico@lugo.uned.es, antes do luns 11 de novembro de 2013.

Outras prácticas

As prácticas de  “Fundamentos de Informática” dos Graos en Enx. Eléctrica, Electrónica, Mecánica e Tecnoloxía Industrial, serán realizadas polo titor D. Luis Vázquez López no Centro Asociado á Uned de Lugo os días 12/03/2014 e 02/04/2014 e 30/04/2014 de Abril de 19:00 a 20:00 horas na aula S.1 da planta soto.

As prácticas de “Programación y estructuras de datos avanzadas” dos Graos en “Ingeniería en Tecnologías de la Información” e “Ingeniería Informática”  serán os días 4 e 18 de decembro de 2013 de 18:00 a 19:00 horas na Aula de Informática do Centro Asociado á Uned de Lugo. A data límite de entrega será o 15 de xaneiro de 2013.

A data límite de entrega da práctica 4 da materia “Fundamentos de Programación” dos Grados “Ingeniería en Tecnologías de la Información” e “Ingeniería Informática” é o 15 de xaneiro de 2013. Estas prácticas son voluntarias e serven para subir nota ( non é necesario asistir a ningunha sesión).

Anuncios