Curso 2013-2014 (1º Cuadrimestre)

Centro Asociado de Lugo

Cambios e avisos sobre titorías do curso 2013-2014

Aclaracións sobre tipos de titorías

Aulas de Monforte, Viveiro e Foz

Enderezo electrónico de titores

Prácticas

Consulte o enlace: https://unedlugo.wordpress.com/practicas-do-curso-2013-2014

Curso 2012-2013

Horarios de titorías no Centro Asociado de Lugo

Nota importante de cara ao curso 2012/2013!!

Nas aulas soamente se impartirán presencialmente as seguintes titulacións:
•    Foz: Curso de Acceso e Grao en Turismo
•    Monforte: Curso de Acceso e Grao en Educación Social
•    Viveiro: Curso de Acceso

O resto de titulacións serán impartidas a través de video ou webconferencia (previa solicitude do servizo académico).

Enlace ás titulacións ofertadas:  http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,171801,93_20542729&_dad=portal&_schema=PORTAL&cod_provincia=27

Prácticas do curso 2012/2013

Consulte os documentos  Prácticas-Ingeniería.pdf     e   PRÁCTICAS DO CURSO 2012.pdf

Prácticas obrigatorias da materia “Física II” (68901039): Débense realizar no Centro Asociado de A Coruña. Se está interesado en realizalas debe poñerse en contacto co Centro de Lugo (info@lugo.uned.es) antes do 01/03/2013. Ditas prácticas terán lugar o 29-04-2013 de 16:00 a 20:00 no Laboratorio de Física do C. A. de A Coruña.

As prácticas da materia “Procesadores de Lenguaje II” realizaranse o martes 19/03/2013 de 20:30 a 21:00 na aula Avip.2

Prácticas de “Expresión gráfica” de todas as enxeñarias do curso 2012/2013:

 • 8 de novembro; 15 de novembro, 29 de novembro, 13 de decembro e 10 de xaneiro.
 • Examen de prácticas:  17 de xaneiro

Prácticas da materia “Fundamentos de Ciencia de los Materiales”: Os alumnos deben poñerse en contacto co titor do Centro de Lugo Don Carlos Roda Vázquez.

Curso 2011-2012

Do 21 ao 25 de maio terá lugar a primeira semana de exámenes no Centro Asociado á Uned de Lugo polo que soamente se impartirán titorías do Curso de Acceso a maiores de 25/45 años, finalizando éstas nesas datas. Na semana do 28 de maio ao 1 de xuño impartiranse titorías das titulacións de Grao e Plan Antigo. Do 4 ao 8 de xuño terá lugar a segunda semana de exámenes na que xa non se impartirán titorías.

Cambios de titorías

Horarios de titorías no Centro Asociado de Lugo

Horarios das aulas universitarias

Prácticas

 • As prácticas da materia “Mecánica” (código 68901022) dos Graos en Enxeñería Eléctrica, Electrónica e Tecnoloxía Industrial e “Mecánica I” (código 68031087) do Grao en Mecánica” non se poden realizar no Centro Asociado da Uned de Lugo. Os alumnos interesados teñen  a opción de realizalas nos seguintes Centros:
  • Centro Asociado Uned A Coruña: os días 30/03/2012, 13/04/2012 e 04/05/2012 de 17:00 a 20:00 horas.
  • Centro Asociado Uned Ponferrada: o día 28/04/2012 de 9 a 14:30 e de 16 a 20:30 horas.

  Se vostede está interesado en acudir a un destes Centros debe comunicalo a través de correo electrónico a info@lugo.uned.es antes do venres 16/03/2012.

 • Prácticas da materia “Física II”.- Non se realizan no Centro Asociado de Lugo. O alumno deberá enviar un correo a info@lugo.uned.es cos seus datos persoais escollendo o centro e horario onde desexa realizar as prácticas escollendo entre as seguintes opcións:
  • A Coruña: 30 de abril de 16:00 a 21:00 horas.
  • Ponferrada: 25 de febreiro de 9:00 a 14:30 e de 16:00 a 20:30 horas.
  • Pontevedra: 14 de abril de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 horas.

Curso 2010-2011

Horarios de las aulas universitarias

Correos electrónicos de tutores

Curso 2009-2010

Enlace a la página de la Uned con los calendarios de exámenes

Anuncios